08/08/2017

Ajudes a esportistes federats

La Diputació de Girona ha obert la convocatòria per esportistes gironins menors de 25 anys no professionals i d'esports individuals federats que participin en competicions esportives de nivell estatal o superior.

 Per tal d'acollir-se a aquestes ajudes s'ha de tràmitar a través de l'Ajuntament de Sant Gregori, el qual s'ha acollir a aquesta línia d'ajudes.

Es poden consultar les bases de la convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) de 25/05/2017 núm. 100 (en concret pàgina 22 i següents).
O seguint aquest enllaç.

Per això, com cada any, l'Ajuntament de Sant Gregori ha obert un període per a què els esportistes empadronats a Sant Gregori i que reuneixin les condicions de les bases es puguin presentar i optar a les ajudes.

El termini per presentar les sol·licituds a les oficines municipals de Sant Gregori és el 24/08/2017.

Per qualsevol dubte es pot contactar amb irene@santgregori.cat (Irene Martínez).

La documentació que cal presentar és:
- DNI de l'esportista
- Currículum on s'especifiqui la modalitat esportiva, el nivell de competició i relació de competicions realitzades.
- Pressupost estimatiu de les despeses.
- Llistat o certificat de la Federació corresponent que acrediti la participació i classificació obtinguda en els esdeveniment esportius.
- Número compte bancari.