03/07/2017

Diputació de Girona concedeix una subvenció per import de 56.789€.

La Diputació de Girona ha concedit per acord de data 16/05/2017 una subvenció per import de 56.789,00€ dins el Fons de Cooperació Econòmic Cultural. Aquesta subvenció anirà destinada a despeses de manteniment corrents i despeses culturals de l'any 2017.

La Diputació de Girona ha concedit per acord de la Junta de Govern de data 16/05/2017 una subvenció per import de 56.789,00€ dins el Fons de Cooperació Econòmic Cultural anualitat 2017. 

Aquest import es reparteix en 48.271,00€ per a despeses corrents destinades a manteniment de vies públiques i enllumenat i 8.518,00€ per a despeses culturals programades per l'Ajuntament.