Període mitjà de pagament

Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d'una major celeritat en mitjana en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Exercici 2015
Seguint l'enllaç podeu consultar el període mig de pagament relatiu als trimestres de 2015.

Exercici 2016
Seguint l'enllaç es pot consultar el període mig de pagament relatiu als trimestres de 2016.