Ple ordinari Gener 2018

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

001/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

002/18.- Proposta d'aprovacó bases de concessió d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a infants escolaritzats a la llar d'infants Els Escarlets
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

003/18.- Aprovació, si s'escau, proposta de la Comissió de Nomenclàtor per donar nom a diversos espais públics
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

004/18.- Proposta d'aprovació Pla estratègic de subvencions 2018 - 2020
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

005/18.- Proposta aprovació text refòs Pla Especial Urbanístic per implantació d'un càmping a Can Bora de Constantins
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

006/18.- Aprovació, si s'escau, informe seguiment PAES.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

007/18.- Informacions de l'Alcaldia

Propostes presentades per CUP

008/18.- Moció per l'adequació amb criteris energètics dels edificis públics de Sant Gregori així com propiciar, incentivar i ajudar amb aquesta mateixa adequació els edificis privats.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes
009/18.- Proposicions urgents

010/18.- Precc i preguntes