Punts de reciclatge

RECICLATGE A SANT GREGORI

La ubicació dels diferents contenidors és clau per poder reciclar de manera òptima.

En el següent mapa es poden trobar els punts de situació dels contenidors de rebuig, orgànica, selectiva, restes de poda, piles, roba o medicaments al municipi de Sant Gregori.