Els seus professionals

Els Serveis Socials d’Atenció Primària a Sant Gregori estan configurats per un equip de professionals tècnics que treballen conjuntament per tal de garantir-vos un servei complet i de qualitat. Des de finals del 2005 teniu un nou equip de Serveis Socials d’Atenció Primària, la Roser Parera, com a Treballadora social i la Cristina Ferrer, com a Educadora social.

 

Com a professionals estan a la vostra disposició per informar-vos i assessorar-vos en les qüestions socials que us afectin.  En algunes ocasions, a més,  també reben el suport d’altres professionals per a situacions més específiques com són el treballador familiar o l’assessorament legal entre d’altres matèries.