Associació de caçadors de Sant Gregori i Constantins

President/a: Joan Biarnés Albertí
Secretari/a: Lluís Reixach Costa
Adreça: Av. Girona, 30
Població: Sant Gregori
Codi postal: 17150
Telèfon: 972 42 81 35
Correu electrónic: joanbiarnes@yahoo.es

L'Associació de caçadors de Sant Gregori és una associació privada amb personalitat jurídica, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de la caça major i menor.