Brigada Jove

Brigada Jove és un projecte de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori per oferir un lloc de formació temporal durant el període de juliol i agost per a joves del municipi d’edats compreses entre 16 i 29 anys. Prioritzant sobretot la franja  d’edat entre 16 i 24 anys, oferint així una primera formació laboral amb un procés de selecció on es valoren les qualitats de cada aspirant en funció del lloc de formació al qual vol optar (d'aquesta manera s'intenta ser el més semblant a la selecció de qualsevol procés de selecció d'un lloc de treball).