Activitats

Excursions i activitats
En les excursions, haureu d’autoritzar els desplaçaments per escrit i abonar les despeses corresponents. Si l’infant no participa d’aquestes activitats no podrà assistir a la llar ja que el seu grup i les seves educadores no hi són. No s’acceptaran infants que no hagin abonat la despesa corresponent dins el termini assenyalat.

Si l’infant no pot assistir-hi per raons d’última hora, se li reemborsarà l’import pagat de l’activitat en un 60%.

Aniversaris
Una altra activitat extra són els aniversaris que se celebren els divendres a la tarda. 
Es fa una petita festa i els infants porten de casa globus, serpentines, etc... demanem que no es porti cap tipus d’aliment com ara coca, pastissos, dolços... a causa de possibles intoleràncies en els infants.