Imatges portada

Les imatges de la portada de la pàgina web estan cedides a l'Ajuntament de Sant Gregori per a la promoció del municipi.
Per a ser utilitzades cal una autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Gregori i de l'autor o autora de les imatges.

1 Imatge de l'entrada al poble de Sant Gregori (rotonda amb el símbol 7en1).
2 Imatge de la façana de l'Escola Agustí Gifre obra de Rafael Masó.
3 Imatge de les ribes del Ter des de l'illa de la Pilastra.
4 Imatge de camps de conreu al pla de Furgell al poble de Cartellà.

Autor imatges 1, 2, 3 i 4: JRoca