Ajudes a emprenedors

Des de l'any 2013 existeixen unes ajudes específies per a emprenedors a Sant Gregori