Ajudes especials

Aquestes ajudes són de caràcter excepcional davant fets que poden haver alterat un àmbit municipal concret.

El Ple de març de 2017 va acordar aplicar unes ajudes a les explotacions ramaderes afectades per grip aviària.
Aquestes ajudes contemplen una ajuda del 50% del valor de l'IBI rústica on s'ubica l'explotació afectada per el brot de grip aviària.

Per a tramitar l'ajuda s'ha de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant Gregori.