Subvencions atorgades

SUBVENCIONS A ENTITATS O D'ÀMBIT MUNICIPAL

Subvencions concedides a entitats municipals o d'àmbit municipal. Les subvencions es regulen segons les bases de pressupost aprovades en cada exercici.

Relació de Subvencions concedides durant l'anualitat 2015

Relació de Subvencions concedides durant l'anualitat 2016