Suport en difusió activitats

Per tal de donar suport en la difusió de les activitats que organitzen les entitats al municipi de Sant Gregori es posen a diposició una serie de canal de comunicació del pròpi Ajuntament de Sant Gregori amb l'objectiu d'ampliar i donar la màxima visibilitat als esdeveniments que s'organitzen:

-web municipal 
-xarxes socials
-butlletí electrònic
-pantalla electrònica
-ràdio Sant Gregori
-mupis NOU (consultar reglament)
-cartelleres municipals
-bústiada (coincidint amb el repartiment de la revista municipal: abril, juliol, octubre, desembre)

Per sol·licitar la difusió d'un esdeveniment es pot fer a través del correu electrònic: comunicacio@santgregori.cat