Activitats esportives 2021-2022 a Sant Gregori

03/08/2021


Informació de les diferents activitats esportives al municipi de Sant Gregori per la temporada 2021-2022
Es poden consultar totes les activitats dirigides així com les activitats que ofereixen les entitats esportives del municipi.

En aquests moments, degut a la pandèmia, en algunes activitats hi poden haver canvis.
Consulteu a cada responsable de l'activitat les condicions, dubtes o altres informacions específiques. 

Per formalitzar la inscripció d'una activitat municipal:
(psicomotricitat, psicoesport, esport base, manteniment adults, manteniment gent gran, manteniment sala tonificació, gimnàstica artística)

1. omplir la butlleta d'inscripicó
2. omplir el document de responsabilitat personal
3. formalitzar el pagament (de la primera quota) i obtenir el comprovant (segons s'indica a la informació de cada activitat)
*els següents pagaments de les quotes mensuals es domiciliaran per compte bancari.
4. Enviar tots els documents per correu electrònic a oficina@santgregori.cat o també es pot portar a les oficines de l'Ajuntament de Sant Gregori, amb cita prèvia.

*Gaudiran d’una bonificació del 40% les persones que acreditin, mitjançant el corresponent document, un 33% de discapacitat física, residents i empadronades al municipi de Sant Gregori.  

Per formalitzar la inscripció a una activitat d'una entitat esportiva o d'una activitat dirigida:
1. adreçar-se als canals de contacte i d'inscripció de cada entitat o responsable de l'activitat dirigida.

*hi poden haver modificacions en alguns horaris, grups o espais en funció de les mesures de prevenció per la COVID-19 segons el que s'estableixi en cada moment.

Totes les dades personals estan subjectes a Informació sobre el tractament de dades (Reglament(UE) 2016/679 I LO3/2018