Informació d'ajuda - Conflicte a Ucraïna

10/03/2022

 

El conflicte armat entre Rússia i Ucraïna està provocant un èxode massiu de la població civil ucraïnesa a països d'arreu d'Europa.
En aquest apartat s'actualitzaran diferents informacions referent a accions d'ajuda humanitaria, tan per a persones refugiades que puguin arribar com per a les persones que s'han quedat a Ucraïna o països de l'entorn i que també necessiten ajuda. Per això l'ajuda es divideix en dos àmbits:

Persones refugiades
Davant l'arribada de persones que fugen de la guerra cal activar mesures de contingència per poder donar resposta a aquesta crisi humanitària.
Per això cal fer-ho de forma ordenada i amb el suport per part de les institucions per canalitzar tots els tràmits i serveis que es poden oferir a les persones refugiades..
En cas d'acollida de persones refugiades al municipi de Sant Gregori és necessari posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Sant Gregori.
Es pot fer omplint el formulari que es troba en aquest apartat i ens posarem en contacte o també presencialment a les oficines municipals de l'Ajuntament de Sant Gregori.
D'aquesta manera es podran activar els canals de suport a través del pròpi Ajuntament, el Consorci de Benestar Social del Gironès o la Generalitat de Catalunya.
Els serveis i atenció que s'ofereixen i que s'aniran actualitzant són: empadronament, assessorament jurídic, suport psicològic, escolarització d'infants, accés a la sanitat pública. Així mateix com accés als serveis socials i al banc d'aliments.

Més informació de la Generalitat de Catalunya (acollida i ajudes)


Ajuda al poble ucraïnès

Davant l'allau d'ajuda humanitaria després de les accions per a recollir material sanitari, d'higiene, roba o productes bàsics que s'han enviat cap a Ucraïna. En primer lloc agrair a totes les entitats (AVPC de Sant Gregori i la Coordinadora d'AVPC de Catalunya) i a les persones que ho van organitzar i a tothom que hi va participar. Una acció solidaria molt important per a poder col·laborar i donar suport al poble ucraïnès en aquestes primeres setmanes del conflicte armat.

En aquests moments estan obertes diferents línies d'acció per poder aportar més ajuda humanitaria cap a Ucraïna.
Seguidament es poden trobar alguns organismes amb els quals col·laborar amb aportacions econòmiques que es destinen a projectes d'ajuda humanitaria:

Campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament

ONG Farma Mundi

Creu Roja

Com puc ajudar a les persones que arriben al municipi de Sant Gregori?
El formulari que es pot trobar en aquesta pàgina també està obert per ajudar a les persones refugiades que s'empadronen al municipi de Sant Gregori.
Tots els oferiments es gestionen des de l'Ajuntament de Sant Gregori i s'activaran en funció de les necessitats de cada moment.
(per exemple: material escolar, ofertes de treball, oferiment de serveis o activitats, ajuda econòmica, etc...)