01/08/2018

Ajudes a esportistes federats

La Diputació de Girona ha obert la convocatòria per esportistes gironins menors de 25 anys no professionals i d'esports individuals federats que participin en competicions esportives de nivell estatal o superior.

 Per tal d'acollir-se a aquestes ajudes s'ha de tràmitar a través de l'Ajuntament de Sant Gregori, el qual ha de tràmitar aquests expedients d'ajudes.

Es pot trobar la informació detallada de la convocatòria seguint aquest enllaç.

Per això, com cada any, l'Ajuntament de Sant Gregori ha obert un període per a què els esportistes empadronats a Sant Gregori i que reuneixin les condicions de les bases es puguin presentar i optar a les ajudes.

El termini per presentar les sol·licituds a les oficines municipals de Sant Gregori és el 12/09/2018.

Per qualsevol dubte es pot contactar amb irene@santgregori.cat (Irene Martínez).

La documentació que cal presentar és:
- DNI de l'esportista
- Currículum on s'especifiqui la modalitat esportiva, el nivell de competició i relació de competicions realitzades.
- Pressupost estimatiu de les despeses.
- Llistat o certificat de la Federació corresponent que acrediti la participació i classificació obtinguda en els esdeveniment esportius.
- Número compte bancari.