Ajudes a esportistes federats

28/05/2020

La Diputació de Girona ha obert la convocatòria per a esportistes gironins menors de 18 anys no professionals i d'esports individuals federats que participin en competicions esportives de nivell estatal o superior.

Qui pot ser beneficiari:

Esportistes gironins que participen en competicions individuals, menors de 18 anys i no professionals, que prèvia classificació han participat individualment o a través de les seleccions estatals en les competicions esportives de Campionat d'Espanya, Campionat d'Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics organitzats per les respectives federacions i reconegudes pel Consell Català de l'Esport. 


Per tal d'acollir-se a aquestes ajudes s'ha de tràmitar a través de l'Ajuntament de Sant Gregori, el qual ha de tràmitar aquests expedients d'ajudes.

Es pot trobar la informació detallada de la convocatòria seguint aquest enllaç.

Per això, com cada any, l'Ajuntament de Sant Gregori ha obert un període per a què els esportistes empadronats a Sant Gregori i que reuneixin les condicions de les bases es puguin presentar i optar a les ajudes.

El termini per presentar les sol·licituds a les oficines municipals de Sant Gregori és el 30/06/2020

Per qualsevol dubte es pot contactar amb les oficines de l'Ajuntament. 

La documentació que cal presentar és:

- DNI de l'esportista
- Currículum on s'especifiqui la modalitat esportiva, el nivell de competició i relació de competicions realitzades.
- Llistat o certificat de la Federació corresponent queacrediti la participació i classificació obtinguda en els esdeveniment esportius i la data de celebració d'aquests
- Pressupost de les despeses.
- Número compte bancari.