Ajudes i Bonificacions COVID-19

18/11/2020

En aquest apartat es publicaran diferents ajudes o bonificacions especialment previstes a conseqüència de l'emergència del Coronavirus SARS COV-2 (COVID-19).


- Subvencions per al sector turístic: autònoms i empreses. DOGC Núm. 8266 - 9.11.2020
 - Bases reguladores
- Convocatòria (pendent)-  Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. DOGC Núm. 8265 - 6.11.2020

   * Bases reguladores


- Ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica enfront la COVID-19 per a persones treballdaores autònomes individual o membres d'una microempresa -2000€
    * Bases reguladores
    * Convocatòria
    * Trametre la sol·licitud

- Ajuts per autònoms i pimes del sector de la restauració i estètiques fins a 1.500 euros. Generalitat de Catalunya (Fora de termini)
     * Convocatòria
     * vídeo explicatiu
     * Descarregar el formulari de sol·licitud i presentació


Seguidament es detallen diferents ajudes que ham estat aprovades per l'Ajuntament de Sant Gregori:


Ajudes de l'Ajuntament de Sant Gregori per a empreses, comerç i autònoms, famílies i entitats del municipi
(aquestes ajudes han entrat en vigor el dia 05/06/2020 després de seguir tots els tràmits):

Aquí es poden consultar les instruccions de presentació > Instruccions
Tots els tràmits es poden fer de manera telemàtica.

Bases ajudes per a empreses, comerç i autònoms del municipi
Formulari sol·licitud
Enviar formulari i acompanyar la documentació aquí

Bases ajudes per famílies del municipi
Formulari sol·licitud
Enviar formulari i acompanyar la documentació aquí

Bases ajudes per a mercat municipal
Formulari sol·licitud
Enviar formulari i acompanyar la documentació aquí

Bases ajudes per a entitat del municipi
Formulari sol·licitud
Enviar formulari i acompanyar la documentació aquí

En cas de dubte es pot omplir el següent formulari o tucar al 972428300

Decret Alcaldia referent a exempció de quotes de serveis i activitats municipals

Seguidament es detallen diferents ajudes que provenen d'altres administracions i organismes:


AJUTS A FAMÍLIES PER ADQUISICIÓ PRODUCTES BÀSICS:

Ajuda de 200 euros per a persones treballadores afectades per la COVID-19
Tramitació i informació de l'ajuda aquí

AJUTS DE CONSUM: 

Descompte factura llum
Descompte factura aigua
Moratòria per al tall de servei telèfon i internet
Ajuts de 200€ per a treballadors i autònoms afectats per la Covid-19 > Sol·licitud


AJUTS PER A TREBALLADORS:

Subsidi persones treballadores de la llar
Fi de contractes temporals
Atur per afectats per un ERTO
Adaptació de la jornada per cures

AJUTS A L'ECONOMIA PERSONAL I FAMILIAR:

Ajornamet prestecs i targetes de crèdit
Pagament de l'impost sobre successions


AJUTS HABITATGE:

Ajornament hipoteca
Pròrroga contractes de lloguer
Ajornament lloguer (grans propietaris)
Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)
Moratòria dels desnonaments
Ajornament del lloguer (habitatges públics)
Pagament del lloguer a majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista
Ajuts als lloguer convocatòria 2020 - Sol.licitud del 28 de maig al 3  de juliol de 2020

AJUTS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS:

- Enllaç als ajuts publicats a la web de la Generalitat
-Resum de mesures i ajuts per a les empreses afectades per la crisi sanitàia Covid-19
-Ajuts per a empreses de comerç, serveis, artesania i moda afectades per la Covid-19:
- Bases de les subvencions
- Convocatòria
- Resum de le subvencions. Programa 3, 4, 5 i 6 per a empreses
(termini: Des del 30 d'abril fins al desembre o fins que s'esgoti pressupost)

Modificació i ampliació del calendari fiscal dels tributs de Sant Gregori
Tràmits per sol·licitar prestació d'atur i subsidis per desocupació persones que han quedat sense feina
Resum d'ajuts socials vinculats al lloguer, hipoteques, subministraments per a grups vulnerables_famílies i empreses
NP Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya 
Decret Llei 7/2020 de 17 de març de la Generalitat de Catalunya
Nota informativa sobre les mesures extraordinaris aprovades pel RD Llei 8/2020 per fer front a l'impacte econòmic i social COVID-19
Publicació al BOE sobre el RD Llei 8/2020
Informació ajudes a autònoms
Per rebre més informació sobre l'ajut a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 932285721 o al correu-e treballautonom.tsf@gencat.cat o a la web 

ALTRES INFORMACIONS: 

Informació de Xaloc (referent a la suspensió de terminis per el pagament d'impostos)

 

Decret Alcaldia "Manifest dels ens locals davant la crisi del coranavirus" al qual l'Ajuntament de Sant Gregori s'ha adherit

L'Ajuntament de Sant Gregori s'ha adherit al decàleg per a la recuperació socioeconòmica per la recuperació dels municipis de Catalunya de l'ACM