Casal d'Estiu Municipal a Sant Gregori

16/05/2020

El Casal d'Estiu Municipal obre el període de preinscripcions entre el 15 de maig i el 10 de juny de 2020.
L'activitat està oberta a nens i nenes de P3 fins a nois i noies de 2n d'ESO. Per a nois i noies de 3r i 4t d'ESO hi ha el projecte de premonitors.
L'horari és des de les 7:30h a les 17h. (amb les diferents opcions de franges horaries que es troben al díptic).
S'ha reduit un 10% el preu públic de la quota de totes les opcions del Casal d'Estiu Municipal.
S'estableixen ajudes especials per a famílies afectades per l'Estat d'Alarma que s'han de sol·lictar omplint aquest formulari d'ajudes.

Es poden formalitzar les preinscripcions de forma telemàtica omplint la butlleta i enviant-la a través de correu electrònic a info@plagesport.com

Enguany serà un Casal d'Estiu diferent amb una sèrie de mesures de prevenció i protecció que faran que els grups i les activitats s'hagin d'adaptar a les circumstàncies derivades de la COVID-19. Per això l'equip de monitors i de monitores adaptaran les activitats i dinàmiques de lleure als espais i als grups de joc.

Indicacions a tenir en compte (si no s'estableix el contrari) per part del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya:
-El Casal d'Estiu Municipal s'iniciarà en les dates previstes sempre i quan ens trobem a FASE III de desconfinament i les autoritats sanitàries indiquin la seva realització.
-S'habilitaran diferents entrades al pavelló per evitar aglomeracions durant l'arribada de participants.
-S'adquiriran i establiran els elements de prevenció que siguin necessaris.
-Hi haurà almenys un responsable de seguretat i higiene al Casal d'Estiu que vetllarà pel compliment de totes les mesures.
-Es treballarà amb grups de convivència de 10 participants més 1 monitor/a o 2 monitors/es (depenent de l'edat dels participants).
-El grup de convivència no es relacionarà amb altres grups del casal i realitzaran les activitats de lleure als diferents equipaments que s'estableixin i a l'entorn natural del municipi.
-Cada grup de convivència tindrà el seu material de joc.
-Els participants no hauran de portar cap element de prevenció o protecció en especial durant les activitats.
-Aquest any no es contempla realitzar sortides fora del municipi ni colònies.

L'Ajuntament de Sant Gregori conjuntament amb l'empresa que realitza el Casal d'Estiu Municipal establiran els protocols de prevenció i protecció per a la seva activitat en base les indicacions del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya sempre vetllant per la seguretat i la salut dels infants. S'informaran degudament a les famílies.

Trobareu tota la informació en aquest apartat i en cas de dubtes us podeu adreçar a 609 062 332 (8 a 19h) o al 689 04 01 55 (whatsapp).