Consells per a la prevenció del mosquit tigre

 

El mosquit tigre és una espècie de mosquit que ja es pot trobar arreu del territori.
Les seves larves creixen ràpidament en qualsevol punt on s'acumuli aigua.

L'Ajuntament de Sant Gregori realitza un programa de prevenció i eliminació aplicant un tractament als embornals de la via pública.

Però al mateix temps és important buidar qualsevol recipient o punt on es pugui acumular aigua a l'exterior dels habitatges particulars.

Consuta els consells i més informació a www.mosquittigregirona.cat