Informació Coronavirus-SARS-COV-2 (COVID-19)

31/12/2021

Informació de les mesures i indicacions vigents degut a la pandèmia provocada per el Coronavirius-SARS-COV-2 (COVID-19) al municipi de Sant Gregori

Informació referent al Coronavirus-SARS-COV-2 (COVID-19) seguint les indicacions dels diferents Departaments i Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya.
Tota la informació s'anirà actualitzant regularment en funció de nous comunicats o informacions.

Resolució vigent a partir del 24 de desembre de 2021:

RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Resum de mesures a la Resolució SLT/3787/2021

S'ha publicat la següent normativa d'interès a l'Annex A del DOGC núm. 8578A: RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
La podeu consultar al següent enllaç: https://bit.ly/3t0HEnx 

Certificat autoresponsable de desplaçament durant el toc de queda (consulteu aquí els municipis amb toc de queda)

Descarregar cartell certificat COVID per a establiments de restauració o altres espais que el requereixen

Aplicació per a comprovar el certificat COVID en establiments

Informació sobre l'ús de mascareta (Real Decreto-ley 30/2021) a partir del 24 de desembre de 2021:
S'ha de portar mascareta obligatòriament (persones majors de 6 anys) en tots els supòsits que descriu el Reial Decret 30/2021:
-En espais exteriors a la via pública (places, carrers, zones verdes, parcs infantils, etc...).
-En espais interiors oberts al públic (botigues, establiments, centres mèdics, hospitals, etc...).
-Al transport públic o amb transport privat quan les persones no siguin del mateix grup de convivència.

Informació relacionada amb la ventilació de les llars

Informació relacionada amb la gestió de deixalles en habitatges amb persones amb COVID


Informació i dades de tests COVID-19 per municipis:

Mapa casos COVID-19 acumulats per municipis a Catalunya

Dades de casos COVID-19 per dates i municipis

Informació addicional