Informació Coronavirus-SARS-COV-2 (COVID-19)

01/12/2021

Informació de les mesures i indicacions vigents degut a la pandèmia provocada per el Coronavirius-SARS-COV-2 (COVID-19) al municipi de Sant Gregori

Informació referent al Coronavirus-SARS-COV-2 (COVID-19) seguint les indicacions dels diferents Departaments i Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya.
Tota la informació s'anirà actualitzant regularment en funció de nous comunicats o informacions.

Resolució vigent a partir del 23 de setembre de 2021:

RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Informació sobre l'ús de mascareta (Real Decreto-ley 13/2021)
S'ha de portar mascareta obligatòriament (persones majors de 6 anys) i en aquests supòsits:
-En espais interiors oberts al públic (botigues, establiments, centres mèdics, hospitals, etc...).
-Esdeveniments a l'aire lliure sense seient assignat i que impliquin moviment (concerts, balls, etc...).
-Al transport públic o amb transport privat quan les persones no siguin del mateix grup de convivència.
-A l'exterior, sempre que no es pugui mantenir els 1,5 metres de distància entre persones (excepte quan siguin persones del mateix grup de convivència).
-En les visites als centres assistencials, residències sociosanitàries o centres de dia.

És important portar sempre una mascareta per a poder utilitzar en qualsevol moment que sigui obligatori.

 

Informació relacionada amb la ventilació de les llars

Informació i dades de tests COVID-19 per municipis:

Mapa casos COVID-19 acumulats per municipis a Catalunya

Dades de casos COVID-19 per dates i municipis