Informació del calendari fiscal

Informació del calendari fiscal de tributs municipals per a l'any 2024.
Els tributs al municipi de Sant Gregori es gestionen a través de XALOC.

Impost Període de 2024 Fraccionament Tipus fraccionament Import fraccionament
IAE de 1 de setembre a 31 d'octubre no -- --
IBI rústica del 15 d'abril al 15 de juny si 40% - 30% - 30% d'ofici a partir de 90€
IBI urbana del 15 d'abril al 15 de juny si 40% - 30% - 30% d'ofici a partir de 90€
IVTM del 15 de març al 15 de maig si 40% - 30% - 30% d'ofici a partir de 90€
Taxa deixalles del 15 d'abril al 15 de juny si 40% - 30% - 30% d'ofici a partir de 90€