Informació Inventari de camins del municipi

20/12/2018

Obert el període d'informació pública de l'inventari de camins municipal

L'inventari de camins del municipi de Sant Gregori està a Informació Pública fins el 3 de gener de 2019.
Es pot consultar a les oficines municipals de l'Ajuntament de Sant Gregori.

Dins el termini es poden presentar al·legacions.