Pla Local de Joventut 2020 – 2026

01/06/2020

Des de l’Àrea de Joventut s’està elaborant el Pla Local de Joventut 2020 – 2026, document de planificació de les polítiques que tenen en consideració a la població jove del municipi i que ha de servir per donar resposta a les seves necessitats en els següents àmbits d’anàlisi: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació juvenil, cohesió social, interculturalitat i equilibri territorial i d`’altres que puguin sorgir en l’elaboració del document.

Enguany elaborarem el 6è Pla Local donat que des del 2003 els vem començar a redactar, inicialment sense la participació dels joves i ja des del 2005 comptant amb ells i elles en l'anàlisi de la realitat. En els incis es feien anualment però vist que les polítiques de joventut al igual que d’altres polítiques socials en que els resultats no es poden obtenir de forma immediata és necessari treballar-ho a més llarg termini amb projectes que engloben una temporalitat més llarga.

El Pla Local de Joventut no és una estratègia jeràrquica que dissenya programes per als joves; sinó que parteix de la horitzontalitat i d’accions participatives, a través de la creació de grups motor formats per joves i d’altres agents del territori i, per tant, s’elabora amb els i les joves i professionals que treballen i coneixen els diferents àmbits d’anàlisi i necessitats dels mateixos i acaba siguent un document viu.

 

Per a conèixer els teus interessos i necessitats s'ha elaborat un qüestionari que agraïrem que contestis (durada aproximada de 10 minuts):

Enllaç al qüestionari

 

Més informació:
Espai Jove Cal Bolet

972 429 072

609 545 928

joventut@santgregori.cat