Pressupost participatiu 2023-2024

Participa en proposar projectes o accions per millorar el municipi.
Data límit per presentar propostes de projectes: 28 de desembre de 2023

 

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 40.000 euros del pressupost municipal per tal que els veïns i les veïnes del municipi puguin presentar i votar propostes per acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del conjunt del municipi.

Calendari de participació:

Del 29 de novembre de 2023 al 29 de desembre de 2023 > Omplint el formulari que es troba en aquest espai

5 de febrer de 2024 > Publicació projectes
Propostes per la fase de votació:
1. Reductors de velocitat al carrer de Baix (entre carrer Montsney i carrer Argelaguet).
2. Renovar parc i zona verda familiar de la plaça Remença.
3. Enllumenat al carrer de la Bruguera (des de carrer Josep Maria Vila fins a carrer Cal Baster).
4. Instal·lació d'elements per generar ombra als patis de l'Escola Agustí Gifre.
5. Ampliació de l'espai de consergeria de l'Institut Vall de Llémena.
6. Canviar els seients de la grada de l'Espai la pineda i millores a la sala.
7. Millores al pati de la llar d'infants Els Escarlets.

Propostes que no passen a la fase de votació:
1. Espai de bar a la plaça Miquel Martí i Pol.
2. Mini deixalleries per residus especials a diferents punts del poble.Del 15 al 29 de febrer de 2024 > Període de votació > VOTACIONS