TARGETA T-16

Transport públic totalment gratuït fins als 16 anys

La T-16 és una targeta de transport públic (autobús i tren) per a persones de 4 a 16 anys (ambdós inclosos), que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària de residència.

Aquesta targeta substitueix a la T12. Aquesta substitució es podrà fer quan la persona titular compleixi els 13 anys i necessiti fer el canvi.

Els joves de Sant Gregori (entre 13 i 16 anys) que gaudeixen de viatges gratuïts amb la T-10 subvencionada pel Carnet Jove de Cal Bolet, hauran de canviar la targeta per la T-16 abans del dia 30 de juny de 2023. A partir del dia 1 de juliol de 2023 només es posaran càrregues gratuïtes als joves nascuts fins l'any 2006, a partir de 17 anys (o que, tot i tenir 16 anys, facin els 17 anys durant el 2023)

Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible

Validesa: des dels 4 anys fins als 16 anys (la targeta caduca el dia que es compleixin els 17 anys).

Aquesta targeta és totalment gratuïta 

Per solicitar la T-16 cal:
- Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu adjunt en aquesta notícia
- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona menor i DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor legal.
*Si la persona menor no disposa de documentació identificativa pròpia, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada del Llibre de família.
La targeta té un termini de lliurament de 15 dies, a partir de la data de recepció de la documentació necessària.

On enviar el formulari:
- Per correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat - La targeta s’enviarà al domicili indicat per la persona usuària
- Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Edifici de la Generalitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 - Girona) - La targeta es recull a l'oficina 
- Presencialment al Centre d'Atenció Ciutadana (CAC) de l'ATM a l'estació d'autobusos (taquilla ATM) - La targeta es recull a l'oficina
- O a través dels ajuntaments dels municipis adherits a l'ATM.  - La targeta es recull a l'ajuntament
 

 

Mes informació:
Centre d'Atenció Ciutadana (CAC) de l'ATM Girona a l'estació d'autobusos (taquilla ATM) 
900 828 409
infoatm@atmgirona.cat

Cal Bolet 
972 42 90 72
joventut@santgregori.cat

 

 

Informació addicional