TRANSPORT BATXILLERAT

01/09/2020

Els estudis de Secundària Obligatòria fins a 4t d’ESO s’imparteixen a l’Institut de la Vall de Llémena. El Batxillerat o els cicles formatius es cursen en els centres de referència de Girona o aquells amb l’oferta formativa escollida. En no ser obligatori, no existeix un sistema de transport finançat públicament per aquesta etapa.

Durant el curs 2019-2020 a petició de l’AFA de l’Institut i de diverses famílies de la Vall de Llémena, s’ha posat en marxa un servei de transport escolar que s’ha gestionat per l’Ajuntament de Sant Gregori, amb sortida des de Sant Gregori i amb destinació als instituts de referència: l’Institut Narcís Xifra i l’Institut Carles Rahola.

Si les condicions sanitàries ho permeten, aquest proper curs es tornarà a oferir el servei, El preu del servei pel curs 2020-2021, dependrà dels usuaris que tingui segons la taula que teniu a continuació (cal tenir en compte que el servei anual es durà a terme durant els 177 dies lectius del curs)

Núm. ALUMNES

COST DIA

COST ANUAL

 

50

1€

177 €

40

2€

354 €

35

2,28€

403,56 €

30

2,66€

470,82 €

25

3,20€

566,4 €

 

El cost del servei s’abonarà trimestralment i al moment de fer la inscripció caldrà avançar un import de 50 € en concepte de reserva de plaça que seran descomptats el rebut del primer trimestre que es farà efectiu al setembre. Tot i que el servei es paga trimestralment, el compromís d’utilitzar-lo ha de ser per tot el curs.

En cas que no s’arribés a un nombre suficient d’usuaris, s’informaria oportunament a les famílies a finals de juliol i es retornarien íntegrament els 50 euros de reserva.

Cal fer arribar la inscripció a l’Ajuntament de Sant Gregori a l’atenció de Marta Sureda (msureda@santgregori.cat)  amb el corresponent comprovant de pagament al núm de compte ES61 2100 8168 4122 0002 7765.