Carta de serveis

Què és la carta de serveis?

Una carta de serveis és el document que recull informació sobre les diferents prestacions que ofereix l'Ajuntament als seus veïns i veïnes. Recull els compromisos que presta per garantir el bon nivell del servei i la qualitat d'aquest. Així mateix, per poder obtenir informació i/o fer suggeriments. És per tan, un instrument molt important perquè tota persona conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar de la seva millora.

Medi Ambient

Esports

Llar Infants municipal

Cessió d'espais i/o equipaments

Espai Jove

Biblioteca

Participació

Tràmits i gestions

Suggeriments

 

Compromisos 

Un element destacat de la Carta de Serveis és el compromís que es genera per part de l'Ajuntament vers els diferents serveis que gestiona:

1) Establir els canals de participació suficients per millorar els serveis que es presten.
Actualment l'Ajuntament de Sant Gregori disposa de diferents canals per traslladar queixes, propostes, suggeriments o desperfectes:
Instància genèrica a la Seu-e
Bústia digues la teva
Aplicació APP per a mòbils i tauletes

I també disposa d'un apartat específic de participació ciutadana on al llarg de cada exercici es poden obrir diferents processos de participació.
Espai de participació ciutadana

2) Establir un període de resposta al ciutadà inferior a 15 dies en la cessió d'espais municipals.

3) Establir un període de resposta i arranjament inferior a 15 dies en reposició de senyals o elements de la vía pública.

4) Donar resposta a les consultes, queixes, informacions o suggeriments en el menor termini possible.

5) Establir un període de resposta en les llicències urbanístiques de màxim 2 mesos.

6) Mantenir una mitjana de temps d'espera en qualsevol equipament municipal amb atenció personal inferior a 20 minuts.

 

Espais d'atenció al públic municipals:

Oficines municipals Ajuntament

Cal Bolet

Biblioteca Miquel Martí i Pol

Casal Sant Grau (Centre Cívic)