Història de la Institució

La casa de la Vila de Sant Gregori és  l’organ d’aministració del municipi i l’ens més proper al ciutadà. La casa de la Vila es va construir el 1928 a l’emplaçament que avui dia coneixem com l’avinguda Girona, des d’on ha exercit la seva funció pública fins a dia d’avui. 

 


La Casa del Secretari

El dia 14 de maig de 1927, el senyor Francisco-Javier Bonet Teixidor, secretari de l'Ajuntament de Sant Gregori i mestre de la localitat, adquiria a títol personal un terreny de 972 m2 (18m2 de façana i 54 m2 de profunditat), segregat de la finca can Serra, propietat díEnric Gifre Serra, veí de Girona. Segons l'escriptura autoritzada pel notari de Girona Jaime Genover Codina, el pagament del terreny es faria a travès d'un cens de 150 pessetes anuals, tot i que hi constava la possibilitat de redimir-lo amb un únic pagament de 5.000 pessetes, amb monedes d'or o de plata. La clàusula 10 díaquesta escriptura diu textualment: 'No podra el adquisidor ni sus sucesores instalar en el local que ocupa el terreno acensado ningun establecimiento immoral ni dar en el mismo espectaculos immorales'. Un cop escripturat el terreny, el paleta del poble, Benet Brunsó, va iniciar la construcció de l'edifici, que ha conservat fins avui alguns elements, com les finestres, com bé recorda el seu fill, el també paleta Josep Brunsó, que afirma en el llibre Oficis antics i oficiants al terme de Sant Gregori que el seu pare va fer, a més de l'Ajuntament, gairebé totes les cases de la carretera. En Benet Brunsó era conegut al poble, i fins i tot a Girona, per en Benet paleta.
 
Trasllat de l'Ajuntament
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 6 de maig de 1928, decideix traslladar les seves oficines a la nova 'casa-habitació' del Secretari, perquè estava situada, diu textualment 'en un punto más cèntrico y elegante'. El mateix Ple decideix pagar al secretari un lloguer anual de 200 pessetes. En aquell moment, l'Ajuntament estava ubicat a la casa número 82 del carrer de Baix, que més tard es va convertir en la seu del Sindicat.
 
L'Ajuntament, propietari
El dia 2 d'abril de 1958, davant del notari de Girona Jaime Genover Codina, l'Ajuntament de Sant Gregori comprar l'edifici de la Casa de la Vila i els terrenys del darrera per un import de 160.000 pessetes. Per la part venedora van comparéixer davant del notari Maria del Carmen Prat Moret, vídua de Francesc-Xavier Bonet, i Maria de l'Assumpció Bonet Prat, filla del senyor Bonet, amb el seu marit Josep Muñoz, que li donà 'llicència marital' d'una part. Per la part compradora va fer acte de presència Miquel Carreras Turón, alcalde de Sant Gregori. Segons el document públic, l'Ajuntament comprava una finca, on hi ha ubicat l'Ajuntament i el jardí (ara plaça de l'Ajuntament). La casa té una façana de 10 m2 i 12 m2 de fondària, o sigui, 120 m2 construïts, amb un líquid imposable de 900 pessetes. El 1961, essent alcalde Josep Maria Quintanas Ventulà, es redimeix el cens pel que estava afectada la finca, segons l'escriptura inicial de compra, per un import de 5.000 pessetes (però no amb moneda d'or o de plata, com constava en el document públic). 

Primera remodelació
Inicialment, en la planta baixa de l’edifici hi havia, com es pot veure en el plànol, el menjador i la cuina del secretari. L’any 1968 es decideix traslladar ambdues dependencies a la planta superior per poder, en el seu lloc, construir- hi la sala de Plens, a la part posterior de l’edifici. Les obres les va realitzar el paleta Lluis Roca Trias, amb un pressupost de 272.622 pessetes. L’actual placa del Centre Cívic era un pati, conegut com l’hort del secretari, que va desaparèixer quan es van iniciar les obres del local social, que curiosament ha fet d’ajuntament mentre han durat les obres de remodelació.

S’ocupa tot l’edifici
L’any 1984 es realitza una remodelació en profunditat de la planta baixa. El que era l’arxiu es converteix en despatx de l’alcaldia, mentre que les oficines i el despatx de Secretaria es traslladen a la part posterior de l’edifici per cedir el seu lloc a la nova sala de Plens. L’arxiu passa a la planta superior, ja que l’habitatge del secretari havia estat desocupat el 1983. Les obres les realitza el constructor Josep Clot.

La sala de Plens, al pis superior
L’any 1987 es decideix traslladar la sala de Plens al pis superior, on fins aquell moment hi havia la cuina i el menjador de la família del secretari. El lloc, a la planta baixa, on hi havia la sala de Plens es transforma en despatx del Jutjat- Registre Civil i despatx del tècnic.

Una remodelació a fons
Des que l’edifici es va construir, el 1928, no s’hi havia fet una remodelació tan a fons com la que es va inaugurar el 1996. Es va començar amb un reforçament de l’estructura de l’edifici i es va obrir una escala interior de comunicació dels dos pisos. Tot l’edifici va ser remodelat, tant per dins com per fora. La planta pis es va ampliar amb tres despatxos i serveis. La sala de Plens, al pis superior, va ser traslladada a la zona nord, es va traslladar també el despatx del tècnic i es va crear un despatx per als regidors. Finalment, es varen millorar sensiblement les oficines públiques. També es va recuperar un magatzem auxiliar per a arxiu municipal.