Relació de contractes

Període mitjà de pagament

Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d'una major celeritat en mitjana en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Seguint l'enllaç podeu consultar el període mig de pagament de l'Ajuntament de Sant Gregori.

Prorrogues dels contractes

Contractes prorrogats 2018

Informació addicional