Junta de Govern

La Junta de govern local és l’òrgan municipal que col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política de l’alcalde, el qual és president de la Junta de Govern i l’encarregat de nomenar els seus membres.

La Junta de govern local ha de respondre davant del Ple de les seves activitats. Entre les seves atribucions, la Junta aprova projectes relatius a ordenances, pressupostos, reglaments, concessions i contractacions de llicències, el desenvolupament de la gestió econòmica, així com aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes al ple.

Calendari de treball: La Junta de govern es reuneix el dilluns de forma quinzenal. Excepte si per motius justificats s'acorda canviar la data de celebració.

Convocatòries Junta Govern

Convocatòries Junta Govern

En aquest apartat es poden trobar totes les convocatòries amb els punts de l'ordre del dia de la Junta de Govern que convoca l'alcalde cada dilluns de forma quinzenal i on es tracten diferents aspectes delegats a aquest òrgan competent del municipi de Sant Gregori.Informació addicional

Actes Junta Govern

Actes Junta Govern

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

En aquest enllaç es publicaran les actes de les Juntes de Govern Local