Ordenances governatives

Les ordenances governatives i els reglaments, són les normes de govern del municipi, dictaminades pel ple de l’Ajuntament, per al compliment i ordenació de les activitats físiques o personals al municipi que puguin concòrrec amb el benestar local i el bé públic: