Relació llocs de treball

Relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Sant Gregori

Relació de detallada llocs de treball de l'ajuntament de Sant Gregori i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories

Any 2020 (nota: la plantilla aprovada el 2019 serà la mateixa fins a data 31/12/2021)

Any 2019

Any 2018

Legislatura 2019-2023: L'Ajuntament de Sant Gregori actualment no disposa de càrrecs eventuals i/o de confiança.

Legislatura 2015-2019: L'Ajuntament de Sant Gregori actualment no disposa de càrrecs eventuals i/o de confiança.