Comissions informatives

Les comissions informatives permanents estaran integrades pels membres següents: l'alcalde que actuarà com a president (o amb el regidor/a a qui delegui), normalment quatre vocals i el secretaria/a de la corporació (o la persona que la substitueixi en cas d'absència). Tanmateix també es conformen les comissions formades per regidors i regidores de l'equip de govern per tractar les tasques de funcionament municipal.

Cada comissió es convoca en funció de les necessitats o de forma regular aquelles que ja es preveuen amb una periodicitat concreta.

 • Comissió informativa d'infraestructures
 • Comissió especial de comptes
 • Comissió informativa del mercat municipal
 • Comissió informativa de nomenclàtor
 • Comissió informativa de projectes solidaris 
 • Comissió informativa de ràdio Sant Gregori 
 • Comissió informativa d'habitatges de protecció oficial socials
 • Comissió informativa de seguiment de l'ordenança de convivència ciutadana
 • Comissió coordinació brigada municipal 
 • Comissió informativa de coordinació d'àrees
 • Comissió de regidors amb delegació
 • Comissió del Reglament Orgànic Municipal 
 • Comissió de participació ciutadana 
 • Comissió sobre violència de gènere