Delegats locals

DELEGAT GENT GRAN

És una figura que depen directament de l'alcalde. La seva tasca es basa en l'atenció a la gent gran del municipi i del casal d'avis Sant Grau. Atendre les seves inquietuds i informar-los de divresos aspectes d'afectació directe amb la gent gran dins l'àmbit municipal.
 
 
DELEGAT
Gent Gran Josep Nadal i Colomé


DELEGATS LOCALS

Per tal de poder tenir una relació més directe amb tots els pobles que formen el terme municipal de Sant Gregori, conèixer i poder atendre millor els problemes que es puguin plantejar i que alhora als veïns els sigui més fàcil contactar amb l’Ajuntament en les zones allunyades del nucli urbà, s’ha creat una xarxa de delegats locals que actuen com a portaveus, tant dels veïns com del propi Ajuntament. Les principals funcions dels delegats locals són:
  • Incentivar les activitats culturals i de lleure.
  • Aquelles que l’alcalde consideri oportú, dins el marc reglamentari local.
  • Coordinar les actuacions dels serveis socials en el poble que representi.
  • Canalitzar les necessitats dels ciutadans de cada poble vers l’ajuntament.
  • Informar als ciutadans de les actuacions que es faran en el seu poble i fomentar la comunicació en general.
  • Coordinar i vetllar pel correcte funcionament dels serveis: escombraries, recollida selectiva, manteniment de camins i carreteres, enllumenat, locals municipals, entre d’altres.
  • Calendari de treball: Trobades semestrals ordinaries.

 

DELEGATS LOCALS
Cartellà Josep Ma. Quintanas
cartella@santgregori.cat
Sant Medir Anna Massaguer Puigdemont
santmedir@santgregori.cat
Taialà i Domeny Olga Mascarell Sararols
taiala-domeny@santgregori.cat
Ginestar Mònica Arnau Roura
ginestar@santgregori.cat
Constantins Marta Ferrer Picart
constantins@santgregori.cat