Junta de portaveusLa junta de portaveus està formada per l'alcalde més els portaveus de cadascun dels grups polítics que formen el govern municipal. La junta es reuneix, sota la presidència de l'alcalde, per a debatre temes que després es tractaran al Ple Municipal. Les reunions són ordinàries i es realitzen abans de cada ple, però també es poden realitzar reunions extraordinàries.
Els portaveus o els seus suplents podran estar acompanyats per un membre del seu grup, que no tindrà dret a vot. Les decisions de la Junta de Govern s'adopten sempre en funció del criteri de vot ponderat.

Calendari de treball: La junta de portaveus es reuneix el dimecres previ al Ple municipal ordinari o extraordinari.

Composició:

Joaquim Roca Ventura (Junts per Sant Gregori) - Alcalde

Cristina Ribas Casademont (ERC-AM) - Regidora

Oriol Pellicer Sabrià (CUP-PA) - Regidora