Participació ciutadana

Espai de participació ciutadana del municipi de Sant Gregori

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un espai específic de participació ciutadana a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori, a aquesta eina. En aquest espai obert tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment. Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

Aquest espai ha estat desenvolupat amb la Col·laboració de la Diputació de Girona
 


 

Consultes participació ciutadana

En aquests apartat es poden trobar les diferents enquestes i consultes sobre diferents aspectes relacionats amb l'Ajuntament de Sant Gregori.
Aquesta és una eina de participació online de caracter consultiu per valorar i tenir en compte la opinió, en primer terme, dels veïns i veïnes del municipi.
Les enquestes sempre són accessibles des de qualsevol ordinador, smartphone o tablet amb accés a Internet*.


Consultes de participació ciutadana:

Consulta del participació ciutadana: El Sindicat
Estat: Finalitzada
Període: 16 de gener al 16 de febrer de 2023
Es pot accedir a la informació dins l'apartat específic de participació ciutadana
Estat d'execució Ja estan aprovats i en previsió d'executar


Consulta del pressupost participatiu 2022-2023
Estat: Finalitzada
Període per escollir propostes: de l'1 al 30 de desembre de 2022
Període: 1 al 15 de febrer de 2023
Accedeix als resultats
L'estat d'execució de la reforma dels lavabos a l'Escola Agustí Gifre és complet, assolint un entorn inclusiu amb adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda. Amb un cost de 37.000 €, la reforma busca assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris, fomentant la sensibilització i el respecte a la diversitat.

Consulta de participació ciutadana al poble de Constantins
Estat: Finalitzada
Període per escollir propostes: de l'1 al 31 de desembre de 2021
Jornada de votació (presencial): 30 d'abril de 2022
Es pot accedir a la informació dins l'apartat específic de participació ciutadana
L'estat d'execució de l'arranjament de l'aparcament a la pista del poble de Constantins és del 100%. S'han instal·lat arbres i bancs per millorar l'espai. A més, s'ha ampliat amb èxit el mal pas a la carretera de Constantins per millorar la circulació i la seguretat.

Consulta del pressupost participatiu 2021-2022
Estat: Finalitzada
Període: 3 al 24 de març de 2022
Accedeix als resultats
L'estat d'execució del projecte de millores per l'aula taller i la implementació de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena és del 100%. Aquesta iniciativa inclou l'adquisició de taules especialitzades, la creació d'un espai separat a l'aula taller i l'obtenció d'eines per millorar l'aprenentatge dels alumnes. A més, s'han habilitat armaris específics per al magatzematge i càrrega simultània de 30 chromebooks, actualment utilitzats a l'institut. Amb un cost aproximat de 12.000 €, aquesta intervenció busca optimitzar les condicions d'aprenentatge i l'ús de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena.

Consulta per escollir projecte solidari 
Estat: Finalitzada
Període: del 15 al 26 de desembre de 2021
Consultar resultats
El Projecte 2773 per al proveïment d'aigua segura a Puerto Cabezas ha assolit un estat d'execució del 100%. Aquest èxit significa que totes les fases del projecte s'han completat amb èxit, garantint l'accés aigua potable per a la comunitat de Puerto Cabezas.

Consulta del pressupost participatiu 2020-2021
Estat: Finalitzada
Període: 12 al 29 de març de 2021
Accedeix als resultats
La millora de la sala de fitness al Pavelló Municipal d'Esports ha assolit un estat d'execució del 100%. Amb una inversió aproximada de 16.500 €, s'ha adquirit nou equipament i s'han realitzat reformes interiors per millorar les instal·lacions i oferir un espai de fitness més funcional i modern.

Consulta referent al Pla de Reactivació Econòmica del Gironès
Estat: Finalitzada
Període: Gener/Abril 2021
Accedeix als resultats
La Consulta sobre el Pla de Reactivació Econòmica del Gironès ha arribat a una conclusió amb un estat d'execució del 100%. S'ha identificat que l'escletxa digital no només es relaciona amb el nivell de coneixements digitals, sinó també amb el distanciament entre la ciutadania i l'administració pública.

Consulta del pressupost participatiu 2019-2020
Estat: Finalitzada
Període: 15 de febrer al 2 de març de 2020
Consultar resultats
La reforma dels serveis del pati de cicle superior a l'Escola Agustí Gifre ha assolit un estat d'execució del 100%. Amb un cost aproximat de 23.500 €, s'han realitzat canvis als elements sanitaris, portes interiors i pintura, millorant així les instal·lacions de l'escola.

Consulta de priorització propostes programa de govern
Estat: Finalitzada
Període: del 24 de setembre al 14 d'octubre de 2019
Consultar resultats
La climatització amb aire condicionat de les aules a l'Escola Agustí Gifre ha assolit un estat d'execució del 100%, proporcionant un ambient més còmode per als estudiants. Aquesta millora ha contribuït al benestar i al rendiment acadèmic de la comunitat escolar.

Consulta sobre horari obertura Biblioteca Miquel Martí i Pol
Estat: Finalitzada
Període: del 25 de febrer al 18 de març de 2019
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
Estat d'execució: Actualment, la biblioteca obre en horari de matí, una decisió que es va prendre després que la consulta guanyés aquesta opció. Aquest canvi proporciona als usuaris més flexibilitat i accés als recursos bibliogràfics durant les hores més matineres del dia. La construcció de 18 noves llars anualment ha arribat a un estat d'execució del 100%. Aquest èxit significa que tots els aspectes del projecte s'han completat amb èxit, proporcionant nous espais de vida i contribuint al creixement residencial anual de manera plena.

Consulta sobre habitatge al municipi
Estat: Finalitzada
Període: del 15 d'octubre al 4 de novembre de 2018
Consultar resultats estudi 
La construcció de 18 noves llars anualment ha arribat a un estat d'execució del 100%. Aquest èxit significa que tots els aspectes del projecte s'han completat amb èxit, proporcionant nous espais de vida i contribuint al creixement residencial anual de manera plena.

Consulta per escollir projecte solidari 2018
Estat: Finalitzada
Període: del 17 de juliol al 17 d'agost de 2018
Projectes
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
El Projecte Solidari número 2 de gestió de recursos hídrics ha assolit un estat d'execució del 100%. Aquest èxit reflecteix la implementació completa del projecte, contribuint a millorar l'accés i l'ús sostenible de l'aigua en comunitats necessitades.

Consulta per el nou logotip de Sant Gregori
Estat: Finalitzada
Període: del 2 al 24 de maig de 2018
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
L'estat d'execució del projecte és del 100%, ja que el logo AA s'utilitza plenament en totes les accions promocionals. Aquesta implementació completa reforça la identitat de la marca i maximitza l'impacte en les estratègies de promoció actuals.

Consulta per el nou logotip de l'Espai la Pineda 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2018
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
L'estat d'execució del projecte és del 100%, ja que actualment el logo "D" de La Pineda s'utilitza en totes les accions promocionals. Aquesta implementació completa reforça la identitat de la marca i assegura una presència uniforme en les iniciatives promocionals.

Consulta per el nou logotip de l'Espai la Pineda 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2017
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
L'estat d'execució del projecte és del 100%, ja que actualment el logo "D" de La Pineda s'utilitza en totes les accions promocionals. Aquesta implementació completa reforça la identitat de la marca i assegura una presència uniforme en les iniciatives promocionals.

Enquesta utilització dels canals de comunicació municipals
Estat: Finalitzada
Període: de novembre a desembre de 2016
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
L'estat d'execució de la nova web és del 100%, ja que l'Ajuntament prioritza la informació en aquest canal, guanyador de l'enquesta. Aquesta implementació completa millora la comunicació amb la comunitat, satisfent les preferències expressades. 

Horaris Transport Públic Autobús L301 entre Sant Gregori i Girona 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2016 
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
L'estat d'execució és del 100% ja que els horaris dels autobusos es van modificar segons la demanda analitzada a la consulta. Aquest ajustament assegura una millor adaptació als patrons de desplaçament i millora la qualitat del servei de transport públic.

Enquesta per escollir projecte solidari 2016
Estat: Finalitzada
Període: d'abril a miag de 2016
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)
El Projecte 2773, destinat al proveïment d'aigua segura a Puerto Cabezas, ha assolit un estat d'execució del 100%. Totes les fases, des de la planificació fins a la implementació, s'han completat amb èxit, garantint accés aigua potable per a la comunitat.


*Què passa si no tinc ordinador o connexió a Internet?
Es poden trobar ordinadors d'accés lliure a la Biblioteca Miquel Martí i Pol i a Cal Bolet.
També hi ha punts wi-fi gratuïts a l'Ajuntament, a Cal Bolet, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, al Centre Cívic i a l'Espai la Pineda.

Resultats gestió queixes

Altres mercanismes de participació

En aquests apartat es decriuen diferents mecanismes de participació a través de comissions o consells de partcipació en diferents àmbits:

Ensenyament
Per tractar temes de l'àmbit escolar es reuneixen almenys 3 vegades durant el curs. Actualment hi ha vigents el següents consells escolars segons els centres educatius del municipi de Sant Gregori:

Consell Escolar Escola Pública Agustí Gigre
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
El director del centre i 8 representants del centre docent (professors i professores)
Cinc representants de l'AMPA de l'Escola Agustí Gifre
Un treballador municipal (conserge)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els i les mestres i les famílies. Establir els preus públics del menjador escolar.

Consell Escolar Llar d'Infants Els Escarlets
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 2 educadores
Dos representants de l'AMPA de la Llar d'Infants Els Escarlets
Un treballador municipal (agutzil)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, les educadores i les famílies.

Consell Escolar Institut Vall de Llémena
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 4 representants del centre docent (professors i professores)
Dos representants de l'AFA de l'Institut Vall de Llémena
Un alumne del centre
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els professors i professores i les famílies.

Cultura
En aquest àmbit existeix el consell de redacció de la revista 7en1, publicació que existeix al municipi des de l'any 1988.

Consell de redacció de la revista municipal 7en1
Calendari convocatòries: Quatre al llarg de l'any.
Composició:
Alcalde
Regidora de Cultura
Un/a regidor/a equip de govern
Un/a regidors/es de cada grup municipal representat al ple
El Director de l'Escola
El Mossen
La Bibliotecaria
La Secretaria Municipal
Objectiu: Vetllar per a la publicació trimestral de la revista municipal amb informació municipal i de les entitats del municipi. Establir amb criteri aquells temes que sigui d'interès per a ser publicats. Escollir la portada de cada número i els continguts corresponents.

Pressupost participatiu 2022-2023

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 40000 euros del pressupost municipal 2022 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2022
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Propostes presentades i acceptades que passen a la fase de votació:

Aparcaments de bicicletes a Escola i Institut
Instal·lar diversos aparcaments per a bicicletes i patinets a l'entorn dels centres educatius del municipi.
 
Reforma lavabos Escola Agustí Gifre
Adaptar els lavabos públics de l'Escola Agustí Gifre per a fer-los inclusius.
 
Enllumenat a la via verda des de Sant Gregori fins al polígon de la Joeria
Col·locar enllumenat en aquest tram de via verda per poder facilitar la mobilitat amb bicicleta o a peu durant les hores de foscor.
 
Disposar dels programes de Ràdio Sant Gregori a la carta.
A través de la pàgina web municipal poder accedir als programes que s'hagin emès en qualsevol moment.
 
Noves butaques a les grades de l'Espai la Pineda.
Instal·lar noves butaques a la grada de l'Espai la Pineda.
 
Parc infantil a la urbanització Soler i Patel
Crear un nou espai de joc a la zona verda de la urbanització de Soler i Patel.
 
Nous elements de joc al parc infantil de la plaça Remença
Col·locar nous elements i algun mobiliari nou al parc infantil de la plaça Remença.
 
Instal·lar un bar amb terrassa a la plaça Miquel Martí i Pol
La zona infantil i la pista del parc de la plaça Miquel Martí i Pol és un lloc molt concorregut per les famílies amb infants. Poder disposar d'un bar amb terrassa en aquesta zona seria un servei que milloraria l'espai.

Cobrir la pista del costat de la Biblioteca 
Instal·lar parets laterals a tot el perímetre de la pista coberta del costat de la Biblioteca Miquel Martí i Pol i així poder disposar d'un espai per a la pràctica esportiva més adaptat als mesos de fred.
 
Nou espai d'aparcament al costat del passeig Argelaguet amb el carrer de Baix
És una zona de sauló que dona accés a diferents habitatges de la zona i que amb un nou paviment, senyalitzat i il·luminat, podria oferir unes 10/12 places d'aparcament públic per ampliar les zones d'aparcament al centre del poble de Sant Gregori.
 
Propostes presentades que no passen a la fase de votació:
 
Servei cuina pròpia a la Llar d'Infants Els Escarlets
Queda descartada ja que actualment el servei depèn d'un contracte vigent i no inclou aquesta possibilitat. Es valorarà quan s'hagi de renovar la licitació.
 
Organitzar un casal de Nadal a la Llar d'Infants
Queda descartat ja que és un servei que no sols pot dependre d'un pressupost participatiu i en aquest cas l'Ajuntament de Sant Gregori inclourà la proposta dins la licitació pública de casals municipals.
 
Crear un espai de joc lliure per a infants, punt de trobada de les famílies, espai de reunió.
Queda descartat perquè per preparar un espai com el descrit, supera la inversió de 40.000 euros.
 
Promoure instal·lacions per generar energia fotovoltaica
Queda descartat perquè l'Ajuntament de Sant Gregori ja té encarregat un estudi de valoració per instal·lació de plaques fotovoltaiques comunitaries.
 
Posar arbres a la zona de l'aparcament de l'Espai la Pineda
Queda descartat perquè s'està valorant un projecte municipal d'instal·lació de marquesines amb plaques fotovoltaiques comunitàries.
 
 

L'estat d'execució de la reforma dels lavabos a l'Escola Agustí Gifre és complet, assolint un entorn inclusiu amb adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda. Amb un cost de 37.000 €, la reforma busca assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris, fomentant la sensibilització i el respecte a la diversitat.

 
 

Pressupost participatiu 2021-2022

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 35.000 euros del pressupost municipal 2021 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2021
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de gener de 2022

Projectes escollits per la Comissió de Participació celebrada el 20 de gener de 2022:
1. Espai exterior de socialització de gossos al poble de Sant Gregori.
2. Reforma dels serveis de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre (tercera fase).
3. Grada al camp municipal de futbol 7.
4. Nous elements de joc i esbarjo als patis de l'Escola Agustí Gifre.
5. Projecte artístic i social per pintar les petites àrees de fusta del porta a porta.
6. Millores per l'aula taller i per a la implantació de les tecnologies a l'Institut Vall de Llémena.

La proposta d'espai de socialització de gossos s'ha presentat en diverses sol·licituds. Només compta una vegada al tractar-se del mateix projecte.
S'han presentat tres propostes més que han quedat descartades pels motius que s'exposen seguidament.
Les propostes són:
-. Projecte dinamització socioesportiu futsal al Pavelló Municipal de Sant Gregori
Motiu: Aquesta acció s'ha desenvolupar en el format idoni que és en forma de subvenció.
-. Una piscina coberta.
Motiu: Aquesta inversió sobrepassa el valor del pressupost participatiu i caldria afegir el cost de gestió del servei i manteniment anual.
-. Una pista d'atletisme a la zona d'equipaments de la Pineda.
Motiu: Aquesta inversió sobrepassa el valor del pressupost participatiu i caldrien uns terrenys disponibles per a realitzar l'equipament.

Del 3 al 24 de març de 2022 > Període de votació

Resultats

L'estat d'execució del projecte de millores per l'aula taller i la implementació de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena és del 100%. Aquesta iniciativa inclou l'adquisició de taules especialitzades, la creació d'un espai separat a l'aula taller i l'obtenció d'eines per millorar l'aprenentatge dels alumnes. A més, s'han habilitat armaris específics per al magatzematge i càrrega simultània de 30 chromebooks, actualment utilitzats a l'institut. Amb un cost aproximat de 12.000 €, aquesta intervenció busca optimitzar les condicions d'aprenentatge i l'ús de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena.

Pressupost participatiu 2020-2021

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 30.000 euros del pressupost municipal 2020 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2020
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de gener de 2021

Projectes escollits per la Comissió de Participació celebrada el 14 de gener de 2021 i informat al Ple de 18 de gener de 2021:
1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Tancament de la pista coberta del costat de la Biblioteca (pendent d'acceptació en funció del pressupost)
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
5. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
6. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
8. Millora pati Institut Vall de Llémena
9. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Resta pendent del pressupost ajustat de cada projecte. Si algun sobrepassa els 30.000 euros quedarà automaticament exclosa.

Es van presentar un total de 10 propostes.
Dues propostes han estat excloses per no complir els requistits de presentació. Una proposta (número 5) estava presentada per duplicat.
I dues propostes (la 1/2 i la 6/7) eren una sola proposta presentada i s'han dividit en dues propostes independents per poder ajustar-se a la partida reservada de 30.000 euros.

Finalment la proposta 3 no entra a la fase de votació perquè el pressupost d'execució és superior als 30.000 euros.

Fase de votació
Han passat 8 propostes a votació:

1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
4. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
5. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
6. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Millora pati Institut Vall de Llémena
8. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Del 12 al 29 de març de 2021

Resultats
Pots veure els resultats de la votació AQUÍ
L'estat d'execució de la millora de la sala de fitness al Pavelló Municipal d'Esports és complet, assolint un 100%. Amb una inversió aproximada de 16.500 €, aquesta iniciativa implica l'adquisició de nou material i una reforma interior per optimitzar les instal·lacions i oferir un entorn més eficient per als usuaris.

Pressupost participatiu 2019-2020

 

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 25.000 euros del pressupost municipal 2019 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2019
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
1. Ajudes per a famílies en situació de pobresa energètica
2. Completar pas de vianants a l'avinguda de Girona amb carrer Montseny
3. Arranjament carrer Bruguera i carrer Cal Baster
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de la Pineda
5. Circuit de terra per a Bicicletes Tot Terreny
6. Millora pati Institut Vall de Llémena
7. Aula interactiva a l'Escola Agustí Gifre
8. Circuit asfaltat per a patinets i bicicletes
9. Reforma al pavelló municipal d'esports
10. Reforma lavabos Escola Agustí Gifre (executat)


Projectes no acceptats
(no n'hi ha)

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2019

Fase de votació
S'anunciaran les dates exactes de votació (gener 2020)

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ (no estarpa disponible fins a l'inici de la fase de votació)

Resultats

L'estat d'execució de la reforma dels serveis al pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre és complet, assolint un 100%. Amb una inversió d'aproximadament 23.500 €, la iniciativa inclou el canvi dels elements sanitaris, portes interiors i pintura per millorar l'entorn i garantir un servei eficient.

Pressupost participatiu 2018-2019

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2018 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2018
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
-Il·luminació carrer Bruguera (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster)
-Semàfor petonal a l'avinguda de Girona (altura carrer Montseny)
-Punt de càrrega de vehicles elèctrics
-Grada camp de futbol 7
-Il·luminar una part del camí de la Pineda (FET)
-Parc infantil a Ginestar (FET)
-Senyalització noms de masos i masies del municipi

Projectes no acceptats
-vial o vorera per passar a peu cap al carrer Bruguer (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster).
Motiu: no disponibilitat dels terrenys on és viable fer l'obra proposada, paral·lel a la carretera.

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2018

Fase de votació
Del 4 al 25 de febrer de 2019 

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ

RESULTATS

L'estat d'execució de l'enllumenat a la zona de la Pineda és del 100%. Amb un cost aproximat de 13.835€, s'han instal·lat amb èxit 6 punts de llum al camí de passeig principal, millorant la seguretat i facilitant l'ús de l'àrea durant les hores nocturnes a la Zona de la Pineda.

 

Pressupost participatiu 2017-2018

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2017 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.
Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2017
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2017 

 

Fitxes de valoració dels projectes presentats
S'han presentat un total de 7 projectes a la convocatòria 2017. La comissió de pressupostos participatius (formada per membres de tots els grups municipals), després d'estudiar totes les propostes presentades ha establert que 5 propostes passen a votació i 2 propostes queden descartades. A cada fitxa es pot trobar el detall dels motius i tota la informació referent al projecte. 
La fase de votació s'establirà entre gener i març de 2018.

Resultats de la fase de votació 2017/2018

Vots totals: 369 vots | Votants: 223 persones | Cens: 2.897

Percentatge participació: 7,70% 

1. zona verda plaça Catalunya - 75 vots - 33,60% (FET)

2. senyalització masies i masos - 72 vots - 32,30%

3. Pas vianants i semàfor avinguda Girona - 71 vots - 31,80%

4. fanal trencant crta. Santa Afra - 64 vots - 28,70%

5. carrer entorn pl. Catalunya - 49 vots - 22,00%

6. ampliar enllumenat Cartellà - 38 vots - 17,00%

 

L'estat d'execució de la millora de la plaça Catalunya és del 100%. Amb un cost aproximat de 19.700 euros, s'han completat amb èxit les actuacions a la part interior de la plaça, que inclouen la reestructuració de la zona de joc infantil, la plantació d'arbres autòctons, la col·locació de gespa natural, sauló i bancs, així com la creació de camins interiors delimitats.

 

Reglament participació ciutadana

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Gregori valora molt positivament la participació ciutadana en els diferents mecanismes del municipi.

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un reglament de participació ciutadana.

En aquest document tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment.

Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

Consulta el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Gregori

Informació addicional

Valoració dels serveis

L'ajuntament de Sant Gregori estem interessats en conèixer l'opinió dels serveis municipals. 

En aquest espai et donem la possibilitat de valorar-los

Valoració de la piscina municipal de Sant Gregori - Temporada 2021
Estat: Finalitzada
Període: del 9 d'agost al 12 de setembre de 2021
Consultar resultats

Valoració del funcionament de la Llar d'Infants Els Escarlets. Curs 2020-2021
Estat: Finalitzada
Període: juny 2020
Consultar resultats

Enquesta a persones jubilades del municipi
Estat: Finalitzada
Període: del 22 d'abril a l'1 de juny de 2021
Consultar resultats

Valoració del funcionament de la Llar d'Infants Els Escarlets. Curs 2018-2019
Estat: Finalitzada
Període: juny 2019 (en finalitzar el curs escolar 2018-2019)
Consultar resultats 

Consulta sobre horari obertura Biblioteca Miquel Martí i Pol
Estat: Finalitzada
Període: del 25 de febrer al 18 de març de 2019
Consultar resultats

 

 

 

 

 

Procés participatiu: El Sindicat

 

L'edifici del Sindicat està situat entre el carrer de Baix i la plaça de la Sardana.
Actualment té uns usos de magatzem i garatge.

L'Ajuntament de Sant Gregori té diferents propostes pel seu ús però també, amb la voluntat de recollir més propostes, engega un procés participatiu obert a tothom.
Aquest procés participatiu, per enviar propostes, s'iniciarà el 16 de gener i acabarà el 16 de febrer de 2023.

Carcarterístiques de l'espai:
Carrer de Baix, 84
Actualment esta format per dues construccions: una tipus magatzem i l'altre per un habitatge (no catalogat com a bé protegit) que s'utilitza com a magatzem.
Titularitat municipal.
Té una superfície de 395 m2

Com es pot construir en aquesta superfície?
Planta Baixa: 220 m2
Planta primera: 145 m2
Planta segona: 30 m2

S'ha de tenir en compte que les propostes seran valorades en base uns crietris:
-Cost de construcció o reforma del nou espai.
-Tipus d'activitat i competència municipal.
-Si requereix gestió permanent.
-La integració amb l'entorn.
-Que es tingui en compte que és una zona veïnal.
-Eficiència energètica i sostenibilitat de l'espai.
-Altres factors que determinin la viabilitat del projecte.

Més endavant es posaran les propostes a votació per valorar quines tenen més suport i acceptació.

L'execusió de la proposta que finalment esculli l'Ajuntament de Sant Gregori es farà en funció de la disponibilitat pressupostaria, de les ajudes que es puguin obtenir i en cas que sigui necessari de la modificació de la qualificació de l'espai.

Resultats del procés de participació

Propostes rebudes: 21

Les propostes rebudes de tipologia igual o similar s'han agrupat.

Propostes:
-Local social amb bar/restaurant/cafeteria com a punt de trobada intergeneracional amb una àrea de joc infantil, tallers, activitats, etc... (10 propostes)
-Punt de trobada per a jugar cartes, parxís, jocs de taula (1 proposta)
-Local d'entitats, amb despatxos, magatzem i sales de reunions (3 propostes)
-Local social i espai de tallers de gastronomia (1 proposta)
-Gimnàs municipal o espai d'activitats esportives (2 propostes)
-Centre de dia (1 proposta)
-Local autoregulat per jovent (1 proposta)
-Local per la Guàrdia Municipal (1 proposta)
-Local per activitats culturals i artístiques (1 proposta)

Procés participatiu a Constantins

L'Ajuntament de Sant Gregori ha engegat un procès de participació ciutadana al poble de Constantins.
Entre l'1 i el 31 de desembre de 2021 els veïns i les veïnes de Constantins van poder presentar diferents propostes d'inversions a través de la plataforma de participació a la pàgina web municipal www.santgregori.cat
D'aquesta manera entre els veïns i les veïnes del poble de Constantins es podran escollir quins projectes són els més prioritaris per a poder executar progressivament.

Jornada de votació:
Dissabte 14 de maig de 9 a 14h a davant l'església de Constantins
Consulta el cens
Per consultar el cens s'ha d'omplir el formulari anterior o trucar al 972428300

RESULTATS JORNADA DE PARTICIPACIÓ

Les propostes presentades per parts dels veïns i les veïnes són:
- Arreglar l’aparcament de la pista del poble de Constantins posant arbres i algun banc
- Fer més ample el mal pas a la carretera de Constantins
- Asfaltar la carretera de Constantins a Sant Gregori
- Posar enllumenat de la pista fins a l'església de Sant Vicenç
- Manteniment de camins i pistes forestals de tot el poble de Constantins
- Manteniment dels torrents del poble de Constantins
- Fer un local social municipal al costat de la pista de Constantins
- Arreglar les escales d'accés a l'església de Sant Vicenç
- Fer una via verda al costat de la carretera, de can Frou a l'Hostal
- Fer més ample la carretera des del trencant de la carretera de Les Serres a la pujada de l'església
- Revisar el funcionament dels fanals solars que hi ha al poble de Constantins

La Comissió de Participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Gregori ha determinat les propostes que passaran a la fase de votació.

Les propostes que passaran a la fase de votació són:
- Arreglar l’aparcament de la pista del poble de Constantins posant arbres i algun banc
- Fer més ample el mal pas a la carretera de Constantins
- Asfaltar la carretera de Constantins a Sant Gregori
- Posar enllumenat de la pista fins a l'església de Sant Vicenç
- Fer un local social municipal al costat de la pista de Constantins
- Fer una via verda al costat de la carretera, de can Frou a l'Hostal
- Fer més ample la carretera des del trencant de la carretera de Les Serres a la pujada de l'església

Les propostes que no passaran a la fase de votació seran:
- Manteniment de camins i pistes forestals de tot el poble de Constantins (motiu: són accions de manteniment que es faran de forma ordinaria).
- Manteniment dels torrents del poble de Constantins (motiu: són accions de manteniment que es faran de forma ordinaria).
- Arreglar les escales d'accés a l'església de Sant Vicenç (motiu: forma part del manteniment i ja s'ha fet en les darreres setmanes).
- Revisar el funcionament dels fanals solars que hi ha al poble de Constantins (motiu: forma part del manteniment i ja s'ha fet en les darreres setmanes).

Durant l'any 2022 es realitzarà un procés de votació presencial al poble de Constantins on podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Constantins.

Digues la teva

També es pot participar a través de diferents bústies 'Digues la teva' repartides per diferents equipaments municipals:

  • Ajuntament 
  • Escola Agustí Gifre
  • Llar d'Infants Els Escarlets
  • Espai Jove Cal Bolet
  • Pavelló municipal
  • Consultori Local Llémena
  • Casal de Gent Gran
  • Piscina municipal

Només cal omplir una butlleta o deixar una carta amb les dades de contacte per poder donar resposta a la sol·licitut, queixa, proposta o suggeriment que s'adreça a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Adreça't a l'ajuntament

En els següents enllaços qualsevol veí o veïna del municipi de Sant Gregori es pot adrçar a un càrrec electe (alcalde o regidors) o pot adreçar una proposta, una queixa o un suggeriment:

L'ajuntament a Change.org

Change.org és una plataforma per signar peticions online sobre diversos temes que afecten al conjunt de la societat.
Per tal de donar resposta i seguiment de peticions que tenen a veure en l'àmbit municipal de Sant Gregori, l'Ajuntament va obrir al llarg de 2015 un perfil a Change.org el qual es pot accedir a través de l'enllaç següent: