Participació ciutadana

Espai de participació ciutadana del municipi de Sant Gregori

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un espai específic de participació ciutadana a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori, a aquesta eina. En aquest espai obert tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment. Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

Aquest espai ha estat desenvolupat amb la Col·laboració de la Diputació de Girona
 


 

Pressupost participatiu 2020-2021

Pressupost participatiu 2020-2021

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 30.000 euros del pressupost municipal 2020 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2020
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de gener de 2021

Projectes escollits per la Comissió de Participació celebrada el 14 de gener de 2021 i informat al Ple de 18 de gener de 2021:
1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Tancament de la pista coberta del costat de la Biblioteca (pendent d'acceptació en funció del pressupost)
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
5. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
6. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
8. Millora pati Institut Vall de Llémena
9. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Resta pendent del pressupost ajustat de cada projecte. Si algun sobrepassa els 30.000 euros quedarà automaticament exclosa.

Es van presentar un total de 10 propostes.
Dues propostes han estat excloses per no complir els requistits de presentació. Una proposta (número 5) estava presentada per duplicat.
I dues propostes (la 1/2 i la 6/7) eren una sola proposta presentada i s'han dividit en dues propostes independents per poder ajustar-se a la partida reservada de 30.000 euros.

Finalment la proposta 3 no entra a la fase de votació perquè el pressupost d'execució és superior als 30.000 euros.

Fase de votació
Han passat 8 propostes a votació:

1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
4. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
5. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
6. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Millora pati Institut Vall de Llémena
8. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Del 12 al 29 de març de 2021

Resultats
Pots veure els resultats de la votació AQUÍ

Pressupost participatiu 2019-2020

Pressupost participatiu 2019-2020

 

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 25.000 euros del pressupost municipal 2019 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2019
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
1. Ajudes per a famílies en situació de pobresa energètica
2. Completar pas de vianants a l'avinguda de Girona amb carrer Montseny
3. Arranjament carrer Bruguera i carrer Cal Baster
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de la Pineda
5. Circuit de terra per a Bicicletes Tot Terreny
6. Millora pati Institut Vall de Llémena
7. Aula interactiva a l'Escola Agustí Gifre
8. Circuit asfaltat per a patinets i bicicletes
9. Reforma al pavelló municipal d'esports
10. Reforma lavabos Escola Agustí Gifre (executat)


Projectes no acceptats
(no n'hi ha)

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2019

Fase de votació
S'anunciaran les dates exactes de votació (gener 2020)

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ (no estarpa disponible fins a l'inici de la fase de votació)

Pressupost participatiu 2018-2019

Pressupost participatiu 2018-2019

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2018 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2018
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
-Il·luminació carrer Bruguera (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster)
-Semàfor petonal a l'avinguda de Girona (altura carrer Montseny)
-Punt de càrrega de vehicles elèctrics
-Grada camp de futbol 7
-Il·luminar una part del camí de la Pineda (FET)
-Parc infantil a Ginestar (FET)
-Senyalització noms de masos i masies del municipi

Projectes no acceptats
-vial o vorera per passar a peu cap al carrer Bruguer (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster).
Motiu: no disponibilitat dels terrenys on és viable fer l'obra proposada, paral·lel a la carretera.

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2018

Fase de votació
Del 4 al 25 de febrer de 2019 

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ

RESULTATS

 

 

Pressupost participatiu 2017-2018

Pressupost participatiu 2017-2018

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2017 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.
Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2017
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2017 

 

Fitxes de valoració dels projectes presentats
S'han presentat un total de 7 projectes a la convocatòria 2017. La comissió de pressupostos participatius (formada per membres de tots els grups municipals), després d'estudiar totes les propostes presentades ha establert que 5 propostes passen a votació i 2 propostes queden descartades. A cada fitxa es pot trobar el detall dels motius i tota la informació referent al projecte. 
La fase de votació s'establirà entre gener i març de 2018.

Resultats de la fase de votació 2017/2018

Vots totals: 369 vots | Votants: 223 persones | Cens: 2.897

Percentatge participació: 7,70% 

1. zona verda plaça Catalunya - 75 vots - 33,60% (FET)

2. senyalització masies i masos - 72 vots - 32,30%

3. Pas vianants i semàfor avinguda Girona - 71 vots - 31,80%

4. fanal trencant crta. Santa Afra - 64 vots - 28,70%

5. carrer entorn pl. Catalunya - 49 vots - 22,00%

6. ampliar enllumenat Cartellà - 38 vots - 17,00%

Reglament participació ciutadana

Reglament participació ciutadana

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Gregori valora molt positivament la participació ciutadana en els diferents mecanismes del municipi.

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un reglament de participació ciutadana.

En aquest document tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment.

Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

Consulta el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Gregori

Informació addicional

Consultes participació ciutadana

Consultes participació ciutadana

En aquests apartat es poden trobar les diferents enquestes i consultes sobre diferents aspectes relacionats amb l'Ajuntament de Sant Gregori.
Aquesta és una eina de participació online de caracter consultiu per valorar i tenir en compte la opinió, en primer terme, dels veïns i veïnes del municipi.
Les enquestes sempre són accessibles des de qualsevol ordinador, smartphone o tablet amb accés a Internet*.


Enquestes:

Consulta del pressupost participatiu 2020-2021
Estat: Oberta
Període: 12 al 29 de març de 2021
Accedeix a la votació

Coonsulta referent al Pla de Reactivació Econòmica
Estat: Oberta
Període: Gener/Març
Qüestionari per a l'elaboració del Pla de Reactivació Econòmica del Consell Comarcal del Gironès

Consulta per escollir projecte solidari 2020
Estat: Ajornada per la pandèmia
Període: es portarà a terme al llarg de l'any 2021
Es podran escollir diferents projectes de cooperació del FCCD on l'Ajuntament destinarà recursos.

Consulta del pressupost participatiu 2019-2020
Estat: Finalitzada
Període: 15 de febrer al 2 de març de 2020
Consultar resultats

Consulta de priorització propostes programa de govern
Estat: Finalitzada
Període: del 24 de setembre al 14 d'octubre de 2019
Consultar resultats

Consulta sobre horari obertura Biblioteca Miquel Martí i Pol
Estat: Finalitzada
Període: del 25 de febrer al 18 de març de 2019
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Consulta sobre habitatge al municipi
Estat: Finalitzada
Període: del 15 d'octubre al 4 de novembre de 2018
Consultar resultats estudi 

Consulta per escollir projecte solidari 2018
Estat: Finalitzada
Període: del 17 de juliol al 17 d'agost de 2018
Projectes
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Consulta per el nou logotip de Sant Gregori
Estat: Finalitzada
Període: del 2 al 24 de maig de 2018
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Consulta per el nou logotip de l'Espai la Pineda 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2018
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Consulta per el nou logotip de l'Espai la Pineda 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2017
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Enquesta utilització dels canals de comunicació municipals
Estat: Finalitzada
Període: de novembre a desembre de 2016 
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Horaris Transport Públic Autobús L301 entre Sant Gregori i Girona 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2016 
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Enquesta per escollir projecte solidari 2016
Estat: Finalitzada
Període: d'abril a miag de 2016
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

*Què passa si no tinc ordinador o connexió a Internet?
Es poden trobar ordinadors d'accés lliure a la Biblioteca Miquel Martí i Pol i a Cal Bolet.
També hi ha punts wi-fi gratuïts a l'Ajuntament, a Cal Bolet, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, al Centre Cívic i a l'Espai la Pineda.

Valoració dels serveis

Valoració dels serveis

L'ajuntament de Sant Gregori estem interessats en conèixer l'opinió dels serveis municipals. 

En aquest espai et donem la possibilitat de valorar-los

Valoració de la piscina municipal de Sant Gregori - Temporada 2021
Estat: Finalitzada
Període: del 9 d'agost al 12 de setembre de 2021
Consultar resultats

Valoració del funcionament de la Llar d'Infants Els Escarlets. Curs 2020-2021
Estat: Finalitzada
Període: juny 2020
Consultar resultats

Enquesta a persones jubilades del municipi
Estat: Finalitzada
Període: del 22 d'abril a l'1 de juny de 2021
Consultar resultats

Valoració del funcionament de la Llar d'Infants Els Escarlets. Curs 2018-2019
Estat: Finalitzada
Període: juny 2019 (en finalitzar el curs escolar 2018-2019)
Consultar resultats 

Consulta sobre horari obertura Biblioteca Miquel Martí i Pol
Estat: Finalitzada
Període: del 25 de febrer al 18 de març de 2019
Consultar resultats

 

 

 

 

 

Digues la teva

Digues la teva

També es pot participar a través de diferents bústies 'Digues la teva' repartides per diferents equipaments municipals:

  • Ajuntament 
  • Escola Agustí Gifre
  • Llar d'Infants Els Escarlets
  • Espai Jove Cal Bolet
  • Pavelló municipal
  • Consultori Local Llémena
  • Casal de Gent Gran
  • Piscina municipal

Només cal omplir una butlleta o deixar una carta amb les dades de contacte per poder donar resposta a la sol·licitut, queixa, proposta o suggeriment que s'adreça a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Adreça't a l'ajuntament

Adreça't a l'ajuntament

En els següents enllaços qualsevol veí o veïna del municipi de Sant Gregori es pot adrçar a un càrrec electe (alcalde o regidors) o pot adreçar una proposta, una queixa o un suggeriment:

L'ajuntament a Change.org

L'ajuntament a Change.org

Change.org és una plataforma per signar peticions online sobre diversos temes que afecten al conjunt de la societat.
Per tal de donar resposta i seguiment de peticions que tenen a veure en l'àmbit municipal de Sant Gregori, l'Ajuntament va obrir al llarg de 2015 un perfil a Change.org el qual es pot accedir a través de l'enllaç següent:

Altres òrgans de participació

Altres òrgans de participació

En aquests apartat es decriuen diferents mecanismes de participació a través de comissions o consells de partcipació en diferents àmbits:

Ensenyament
Per tractar temes de l'àmbit escolar es reuneixen almenys 3 vegades durant el curs. Actualment hi ha vigents el següents consells escolars segons els centres educatius del municipi de Sant Gregori:

Consell Escolar Escola Pública Agustí Gigre
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
El director del centre i 8 representants del centre docent (professors i professores)
Cinc representants de l'AMPA de l'Escola Agustí Gifre
Un treballador municipal (conserge)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els i les mestres i les famílies. Establir els preus públics del menjador escolar.

Consell Escolar Llar d'Infants Els Escarlets
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 2 educadores
Dos representants de l'AMPA de la Llar d'Infants Els Escarlets
Un treballador municipal (agutzil)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, les educadores i les famílies.

Consell Escolar Institut Vall de Llémena
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 4 representants del centre docent (professors i professores)
Dos representants de l'AFA de l'Institut Vall de Llémena
Un alumne del centre
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els professors i professores i les famílies.

Cultura
En aquest àmbit existeix el consell de redacció de la revista 7en1, publicació que existeix al municipi des de l'any 1988.

Consell de redacció de la revista municipal 7en1
Calendari convocatòries: Quatre al llarg de l'any.
Composició:
Alcalde
Regidora de Cultura
Un/a regidor/a equip de govern
Un/a regidors/es de cada grup municipal representat al ple
El Director de l'Escola
El Mossen
La Bibliotecaria
La Secretaria Municipal
Objectiu: Vetllar per a la publicació trimestral de la revista municipal amb informació municipal i de les entitats del municipi. Establir amb criteri aquells temes que sigui d'interès per a ser publicats. Escollir la portada de cada número i els continguts corresponents.

Resultats gestió queixes

Resultats gestió queixes

En aquest apartat podeu trobar els resultats de la gestió de la valoració de les queixes o suggeriments presentades a través de la nostra aplicació 

Any 2020

Informe dels Resultats sobre la gestió realitzada de les queixes

Any 2019

Informe dels Resultats sobre la gestió realitzada de les queixes