Pressupost participatiu 2017-2018

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2017 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.
Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2017
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2017 

 

Fitxes de valoració dels projectes presentats
S'han presentat un total de 7 projectes a la convocatòria 2017. La comissió de pressupostos participatius (formada per membres de tots els grups municipals), després d'estudiar totes les propostes presentades ha establert que 5 propostes passen a votació i 2 propostes queden descartades. A cada fitxa es pot trobar el detall dels motius i tota la informació referent al projecte. 
La fase de votació s'establirà entre gener i març de 2018.

Resultats de la fase de votació 2017/2018

Vots totals: 369 vots | Votants: 223 persones | Cens: 2.897

Percentatge participació: 7,70% 

1. zona verda plaça Catalunya - 75 vots - 33,60% (FET)

2. senyalització masies i masos - 72 vots - 32,30%

3. Pas vianants i semàfor avinguda Girona - 71 vots - 31,80%

4. fanal trencant crta. Santa Afra - 64 vots - 28,70%

5. carrer entorn pl. Catalunya - 49 vots - 22,00%

6. ampliar enllumenat Cartellà - 38 vots - 17,00%

 

L'estat d'execució de la millora de la plaça Catalunya és del 100%. Amb un cost aproximat de 19.700 euros, s'han completat amb èxit les actuacions a la part interior de la plaça, que inclouen la reestructuració de la zona de joc infantil, la plantació d'arbres autòctons, la col·locació de gespa natural, sauló i bancs, així com la creació de camins interiors delimitats.

 

Nom del projecte:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari