Pressupost participatiu 2018-2019

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2018 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2018
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
-Il·luminació carrer Bruguera (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster)
-Semàfor petonal a l'avinguda de Girona (altura carrer Montseny)
-Punt de càrrega de vehicles elèctrics
-Grada camp de futbol 7
-Il·luminar una part del camí de la Pineda (FET)
-Parc infantil a Ginestar (FET)
-Senyalització noms de masos i masies del municipi

Projectes no acceptats
-vial o vorera per passar a peu cap al carrer Bruguer (des de carrer Josep Ma Vila a carrer Cal Baster).
Motiu: no disponibilitat dels terrenys on és viable fer l'obra proposada, paral·lel a la carretera.

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2018

Fase de votació
Del 4 al 25 de febrer de 2019 

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ

RESULTATS

L'estat d'execució de l'enllumenat a la zona de la Pineda és del 100%. Amb un cost aproximat de 13.835€, s'han instal·lat amb èxit 6 punts de llum al camí de passeig principal, millorant la seguretat i facilitant l'ús de l'àrea durant les hores nocturnes a la Zona de la Pineda.