Pressupost participatiu 2019-2020

 

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 25.000 euros del pressupost municipal 2019 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2019
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
1. Ajudes per a famílies en situació de pobresa energètica
2. Completar pas de vianants a l'avinguda de Girona amb carrer Montseny
3. Arranjament carrer Bruguera i carrer Cal Baster
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de la Pineda
5. Circuit de terra per a Bicicletes Tot Terreny
6. Millora pati Institut Vall de Llémena
7. Aula interactiva a l'Escola Agustí Gifre
8. Circuit asfaltat per a patinets i bicicletes
9. Reforma al pavelló municipal d'esports
10. Reforma lavabos Escola Agustí Gifre (executat)


Projectes no acceptats
(no n'hi ha)

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2019

Fase de votació
S'anunciaran les dates exactes de votació (gener 2020)

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ (no estarpa disponible fins a l'inici de la fase de votació)

Resultats

L'estat d'execució de la reforma dels serveis al pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre és complet, assolint un 100%. Amb una inversió d'aproximadament 23.500 €, la iniciativa inclou el canvi dels elements sanitaris, portes interiors i pintura per millorar l'entorn i garantir un servei eficient.