Pressupost participatiu 2019-2020

 

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 25.000 euros del pressupost municipal 2019 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2019
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Projectes acceptats i que passen a la fase de valoració
1. Ajudes per a famílies en situació de pobresa energètica
2. Completar pas de vianants a l'avinguda de Girona amb carrer Montseny
3. Arranjament carrer Bruguera i carrer Cal Baster
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de la Pineda
5. Circuit de terra per a Bicicletes Tot Terreny
6. Millora pati Institut Vall de Llémena
7. Aula interactiva a l'Escola Agustí Gifre
8. Circuit asfaltat per a patinets i bicicletes
9. Reforma al pavelló municipal d'esports
10. Reforma lavabos Escola Agustí Gifre


Projectes no acceptats
(no n'hi ha)

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2019

Fase de votació
S'anunciaran les dates exactes de votació (gener 2020)

Com votar?
Per accedir a l'apartat d'informació dels projectes i votacions accediu AQUÍ (no estarpa disponible fins a l'inici de la fase de votació)