Pressupost participatiu 2020-2021

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 30.000 euros del pressupost municipal 2020 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2020
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de gener de 2021

Projectes escollits per la Comissió de Participació celebrada el 14 de gener de 2021 i informat al Ple de 18 de gener de 2021:
1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Tancament de la pista coberta del costat de la Biblioteca (pendent d'acceptació en funció del pressupost)
4. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
5. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
6. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
8. Millora pati Institut Vall de Llémena
9. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Resta pendent del pressupost ajustat de cada projecte. Si algun sobrepassa els 30.000 euros quedarà automaticament exclosa.

Es van presentar un total de 10 propostes.
Dues propostes han estat excloses per no complir els requistits de presentació. Una proposta (número 5) estava presentada per duplicat.
I dues propostes (la 1/2 i la 6/7) eren una sola proposta presentada i s'han dividit en dues propostes independents per poder ajustar-se a la partida reservada de 30.000 euros.

Finalment la proposta 3 no entra a la fase de votació perquè el pressupost d'execució és superior als 30.000 euros.

Fase de votació
Han passat 8 propostes a votació:

1. Reforma del pati de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre
2. Reforma dels serveis de cicle superior
3. Posar arbres al passeig de l'aparcament de l'Espai la Pineda
4. Soterrar cablejat elèctric al carrer Rocacorba (entre carrer Montseny i carrer Argeleguet)
5. Enllumenat de la carretera de Santa Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
6. Asfaltat de la carretera de Sant Afra (de la GI-531 a pont Ginestar)
7. Millora pati Institut Vall de Llémena
8. Millora de la sala de fitness del Pavelló Municipal

Del 12 al 29 de març de 2021

Resultats
Pots veure els resultats de la votació AQUÍ
L'estat d'execució de la millora de la sala de fitness al Pavelló Municipal d'Esports és complet, assolint un 100%. Amb una inversió aproximada de 16.500 €, aquesta iniciativa implica l'adquisició de nou material i una reforma interior per optimitzar les instal·lacions i oferir un entorn més eficient per als usuaris.