Pressupost participatiu 2021-2022

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 35.000 euros del pressupost municipal 2021 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2021
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Publicació projectes escollits: 20 de gener de 2022

Projectes escollits per la Comissió de Participació celebrada el 20 de gener de 2022:
1. Espai exterior de socialització de gossos al poble de Sant Gregori.
2. Reforma dels serveis de cicle superior de l'Escola Agustí Gifre (tercera fase).
3. Grada al camp municipal de futbol 7.
4. Nous elements de joc i esbarjo als patis de l'Escola Agustí Gifre.
5. Projecte artístic i social per pintar les petites àrees de fusta del porta a porta.
6. Millores per l'aula taller i per a la implantació de les tecnologies a l'Institut Vall de Llémena.

La proposta d'espai de socialització de gossos s'ha presentat en diverses sol·licituds. Només compta una vegada al tractar-se del mateix projecte.
S'han presentat tres propostes més que han quedat descartades pels motius que s'exposen seguidament.
Les propostes són:
-. Projecte dinamització socioesportiu futsal al Pavelló Municipal de Sant Gregori
Motiu: Aquesta acció s'ha desenvolupar en el format idoni que és en forma de subvenció.
-. Una piscina coberta.
Motiu: Aquesta inversió sobrepassa el valor del pressupost participatiu i caldria afegir el cost de gestió del servei i manteniment anual.
-. Una pista d'atletisme a la zona d'equipaments de la Pineda.
Motiu: Aquesta inversió sobrepassa el valor del pressupost participatiu i caldrien uns terrenys disponibles per a realitzar l'equipament.

Del 3 al 24 de març de 2022 > Període de votació

Resultats

L'estat d'execució del projecte de millores per l'aula taller i la implementació de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena és del 100%. Aquesta iniciativa inclou l'adquisició de taules especialitzades, la creació d'un espai separat a l'aula taller i l'obtenció d'eines per millorar l'aprenentatge dels alumnes. A més, s'han habilitat armaris específics per al magatzematge i càrrega simultània de 30 chromebooks, actualment utilitzats a l'institut. Amb un cost aproximat de 12.000 €, aquesta intervenció busca optimitzar les condicions d'aprenentatge i l'ús de tecnologies a l'Institut Vall de Llémena.