Pressupost participatiu 2022-2023

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 40000 euros del pressupost municipal 2022 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.

Data límit per persentar idees de projectes: 30 de desembre de 2022
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals, espais públics o serveis, amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.

Propostes presentades i acceptades que passen a la fase de votació:

Aparcaments de bicicletes a Escola i Institut
Instal·lar diversos aparcaments per a bicicletes i patinets a l'entorn dels centres educatius del municipi.
 
Reforma lavabos Escola Agustí Gifre
Adaptar els lavabos públics de l'Escola Agustí Gifre per a fer-los inclusius.
 
Enllumenat a la via verda des de Sant Gregori fins al polígon de la Joeria
Col·locar enllumenat en aquest tram de via verda per poder facilitar la mobilitat amb bicicleta o a peu durant les hores de foscor.
 
Disposar dels programes de Ràdio Sant Gregori a la carta.
A través de la pàgina web municipal poder accedir als programes que s'hagin emès en qualsevol moment.
 
Noves butaques a les grades de l'Espai la Pineda.
Instal·lar noves butaques a la grada de l'Espai la Pineda.
 
Parc infantil a la urbanització Soler i Patel
Crear un nou espai de joc a la zona verda de la urbanització de Soler i Patel.
 
Nous elements de joc al parc infantil de la plaça Remença
Col·locar nous elements i algun mobiliari nou al parc infantil de la plaça Remença.
 
Instal·lar un bar amb terrassa a la plaça Miquel Martí i Pol
La zona infantil i la pista del parc de la plaça Miquel Martí i Pol és un lloc molt concorregut per les famílies amb infants. Poder disposar d'un bar amb terrassa en aquesta zona seria un servei que milloraria l'espai.

Cobrir la pista del costat de la Biblioteca 
Instal·lar parets laterals a tot el perímetre de la pista coberta del costat de la Biblioteca Miquel Martí i Pol i així poder disposar d'un espai per a la pràctica esportiva més adaptat als mesos de fred.
 
Nou espai d'aparcament al costat del passeig Argelaguet amb el carrer de Baix
És una zona de sauló que dona accés a diferents habitatges de la zona i que amb un nou paviment, senyalitzat i il·luminat, podria oferir unes 10/12 places d'aparcament públic per ampliar les zones d'aparcament al centre del poble de Sant Gregori.
 
Propostes presentades que no passen a la fase de votació:
 
Servei cuina pròpia a la Llar d'Infants Els Escarlets
Queda descartada ja que actualment el servei depèn d'un contracte vigent i no inclou aquesta possibilitat. Es valorarà quan s'hagi de renovar la licitació.
 
Organitzar un casal de Nadal a la Llar d'Infants
Queda descartat ja que és un servei que no sols pot dependre d'un pressupost participatiu i en aquest cas l'Ajuntament de Sant Gregori inclourà la proposta dins la licitació pública de casals municipals.
 
Crear un espai de joc lliure per a infants, punt de trobada de les famílies, espai de reunió.
Queda descartat perquè per preparar un espai com el descrit, supera la inversió de 40.000 euros.
 
Promoure instal·lacions per generar energia fotovoltaica
Queda descartat perquè l'Ajuntament de Sant Gregori ja té encarregat un estudi de valoració per instal·lació de plaques fotovoltaiques comunitaries.
 
Posar arbres a la zona de l'aparcament de l'Espai la Pineda
Queda descartat perquè s'està valorant un projecte municipal d'instal·lació de marquesines amb plaques fotovoltaiques comunitàries.
 
 

L'estat d'execució de la reforma dels lavabos a l'Escola Agustí Gifre és complet, assolint un entorn inclusiu amb adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda. Amb un cost de 37.000 €, la reforma busca assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris, fomentant la sensibilització i el respecte a la diversitat.