Reglament participació ciutadana

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Gregori valora molt positivament la participació ciutadana en els diferents mecanismes del municipi.

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un reglament de participació ciutadana.

En aquest document tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment.

Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

Consulta el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Gregori

Informació addicional