Ple extraordinari Desembre 2016 (19/12/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern (CiU):

083/2016 Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit número 5 del pressupost 2016
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

084/2016 Proposta aprovació pressupost municipal de l'exercici 2017, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
Votacions: CiU: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

  • Gravació de la retransmissió del Ple a Ràdio Sant Gregori (MP3)