Ple extraordinari Octubre 2016 (26/10/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern (CiU):

069/2016 Aprovació, si s'escau, modificació ordenances fiscals exercici 2017
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

070/2016 Proposta aprovació ordenança fiscal per atorgament d'ajudes a agricultors i ramaders
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

Nota: Al tractar-se d'un ple extraordinari no hi ha precs ni preguntes.

  • Gravació de la retransmissió del Ple a Ràdio Sant Gregori (MP3)