Ple ordinari Gener 2016 (11/01/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ

001/2016 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior

Propostes equip de govern (CiU):

002/2016 Proposta aprovació Pla de Protecció d'Incendis Forestals a Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

003/2016 Proposta creació comissió redacció del POUM
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per ERC:

004/2016 Petició de més recursos a la biblioteca municipal
Votacions: CiU: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

005/2016 Proposta elaboració de document oficial per donació de fons a la biblioteca
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

006/2016 Petició de cessió d'ús d'un espai municipal per als joves del municipi
Votacions: CiU: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes:

007/2016 Informacions d'alcaldia

008/2016 Proposicions urgents

009/2016 Precs i preguntes