Ple ordinari Març 2016 (14/03/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ

010/2016 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior

Propostes equip de govern (CiU):

011/2016 Aprovació ordenança reguladora de l'Administració Electrònica.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

012/2016 Aprovació definitova plànol delimitació franges per a la prevenció d'incendis forestals.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

013/2016 Aprovació del conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Gregori per la cessió d'aules Institut Vall de Llémena de cara el curs vinent.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

014/2016 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció turística de Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor


015/2016 Aprovació peteició desafecció i adjudicació d'un tram de camí públic a la zona de Sant Medir
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

016/2016 Aprovació adhesió al conveni marc entre Consell Comarcal del Gironès i el grup Éxit per realització de diverses tasques de manteniment.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes ERC:

017/2016 Moció per declarar persona 'non grata' Felip VI a Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

018/2016 Moció en relació als criteris d'atorgament de subvencions extraordinaries
Votacions: CiU: en contra | ERC: a favor | CUP: abstenció

Altres propostes:

019/2016 Informacions d'alcaldia

020/2016 Proposicions urgents

021/2016 Preccs i preguntes

*aquestes dades queden subjectes a l'aprovació definitiva de l'acta de la sessió.