Ple ordinari Setembre 2016 (12/09/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

055/2016 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior

Propostes equip de govern (CiU):

056/2016 Proposta aprovació comptes exercici 2015
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

057/2016 Proposta aprovació adhesió al servei e-Notum del Consorci de l'Administarció Oberta de Catalunya
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

058/2016 Aprovació, si s'escau, reglament regulador de les aigües residuals del municipi de Sant Gregori i Poligon Industrial Juheria
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

059/2016 Aprovació, si s'escau, conveni de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l'ajuntament de Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

060/2016 Proposta modificació ordenances físcals núm 2.6 d'ocupació de via pública amb parades, barraques, casetes de venda i altres i núm. 3.5 de preu públic per la prestació dels servei de llar d'infants
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

061/2016 Proposta alienació sobrant de via pública sector Can Serra
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

066/2016 Informacions d'Alcaldia

Propostes Junta de Portaveus

062/2016 Moció sobre la pobresa energètica
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per ERC

063/2016 Moció de recolzament a la Proposició de Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per CUP

064/2016 Moció per la instal·lació de nous aparcaments de bicicletes
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

065/2016 Moció de suport als SOM27 i més
Votacions: CiU: en contra | ERC: en contra | CUP: a favor

Altres propostes:

067/2016 Proposicions urgents

068/2016 Precs i preguntes

  • Gravació de la retransmissió del Ple a Ràdio Sant Gregori (MP3)