Ple ordinari Juliol 2017 (10/07/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

Ple ordinari Juliol 2017 (10/07/2017)

040/17- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta Ple ordinari Maig (08/05/2017)
Acta Ple extraordinari (12/06/2017)

Propostes equip de govern PDeCAT:

041/17- Proposta modificació de crédit 3/17.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

042/17.- Aprovació, si s'escau, modificació ordenança fiscal que regula el preu del menjador de la Llar d'Infants els Escarlets.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

043/17.- Proposta aprovació conveni per utilització del Bosc de Can Serra.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

044/17.- Determinació festes locals per a l'any 2018.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

045/17.- Proposta d'aprovació d'una ordenança municipal per al control del mosquit tigre.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

050/17.- Informacions d'Alcaldia

Propostes Junta de Portaveus:

046/17.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

047/17.- Moció de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià - la Farga 3.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per CUP:

048/17.- Moció per un poble lliure de violències masclistes.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor 

049/17.- Pfroposta de Moció per la municipalització de l'aigua.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

051/17.- Proposicions urgents.

052/17.- Precs i preguntes.

  • Ple ordinari Juliol 2017 (MP3)